พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda


รับส่วนลด 15%* เมื่อจองที่พักทั่วโลกด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

ระยะเวลาการจอง: 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66
(จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,500บาท/หมายเลขการจอง และจำกัดสิทธิ์ส่วนลดจำนวน 1,500 สิทธ์ โดยรวมบัตรเครดิต วีซ่า ของ ทุกธนาคารที่ร่วมรายการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการจอง)
เมื่อจองที่ www.agoda.com/visath
 

รับส่วนลดสูงสุด 7%* สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท

เมื่อจองที่ www.agoda.com/krungsriconsumer   หรือผ่าน UCHOOSE บนหน้า U MALL

รับส่วนลด 7%* เมื่อจองที่พักในจุดหมายปลายทางต่อไปนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
ประเทศ ระยะเวลาการจอง ระยะเวลาเข้าพัก
ฮ่องกง/เวียดนาม/อังกฤษ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66
เกาหลี /ออสเตรเลีย/อินโดนีเซีย 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 1 เม.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

รับส่วนลดสูงสุด  5%* เมื่อจองที่พักในจุดหมายปลายต่างอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาการจอง: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67

 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
Agoda
 

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda


รับส่วนลด 15%* เมื่อจองที่พักทั่วโลกด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

ระยะเวลาการจอง: 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66
(จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,500บาท/หมายเลขการจอง และจำกัดสิทธิ์ส่วนลดจำนวน 1,500 สิทธ์ โดยรวมบัตรเครดิต วีซ่า ของ ทุกธนาคารที่ร่วมรายการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการจอง)
เมื่อจองที่ www.agoda.com/visath
 

รับส่วนลดสูงสุด 7%* สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท

เมื่อจองที่ www.agoda.com/krungsriconsumer   หรือผ่าน UCHOOSE บนหน้า U MALL

รับส่วนลด 7%* เมื่อจองที่พักในจุดหมายปลายทางต่อไปนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
ประเทศ ระยะเวลาการจอง ระยะเวลาเข้าพัก
ฮ่องกง/เวียดนาม/อังกฤษ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66
เกาหลี /ออสเตรเลีย/อินโดนีเซีย 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 1 เม.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

รับส่วนลดสูงสุด  5%* เมื่อจองที่พักในจุดหมายปลายต่างอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาการจอง: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67

 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
Agoda
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่มทันทีสูงสุด 15% กับบัตรเครดิต กรุงศรี
 • สิทธิพิเศษสำหรับการจองในช่องทางที่กำหนด และชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี  ที่ร่วมรายการ เท่านั้น
 • รับส่วนลด 15% เฉพาะการจองพักโรงแรมที่กำหนด ในจุดหมายปลายทางทั่วโลก สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย.  66 ระยะเวลาการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น
 • จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อการหมายเลขการจองต่อครั้ง
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ ตามลำดับก่อน/หลัง ตลอดระยะเวลารายการ โดยร่วม บัตรเครดิต วีซ่าของทุกธนาคารที่ร่วมรายการ
 • โรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ " Visa TH "  ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรวีซ่าที่ถูกต้องเท่านั้น
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • รับส่วนลด 7% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท เฉพาะการจองโรงแรมจากประเทศที่กำหนด หรือรับส่วนลด5% สำหรับการจองโรงแรมในประเทศอื่นๆ ในระยะเวลาการจอง-เข้าพักที่กำหนด และผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษสำหรับการจองตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 และเข้าพักระหว่าง  1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่ร่วม รายการ (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้ จะแสดงข้อความ Krungsri discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ถูกต้องแล้ว
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ วัน เวลา เงื่อนไข และหรือแพลตฟอร์มการจอง
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Agoda และบริษัทกำหนด
 • ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ และ Agoda ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่มทันทีสูงสุด 15% กับบัตรเครดิต กรุงศรี
 • สิทธิพิเศษสำหรับการจองในช่องทางที่กำหนด และชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี  ที่ร่วมรายการ เท่านั้น
 • รับส่วนลด 15% เฉพาะการจองพักโรงแรมที่กำหนด ในจุดหมายปลายทางทั่วโลก สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย.  66 ระยะเวลาการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น
 • จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อการหมายเลขการจองต่อครั้ง
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ ตามลำดับก่อน/หลัง ตลอดระยะเวลารายการ โดยร่วม บัตรเครดิต วีซ่าของทุกธนาคารที่ร่วมรายการ
 • โรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ " Visa TH "  ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรวีซ่าที่ถูกต้องเท่านั้น
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • รับส่วนลด 7% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท เฉพาะการจองโรงแรมจากประเทศที่กำหนด หรือรับส่วนลด5% สำหรับการจองโรงแรมในประเทศอื่นๆ ในระยะเวลาการจอง-เข้าพักที่กำหนด และผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษสำหรับการจองตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 และเข้าพักระหว่าง  1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่ร่วม รายการ (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้ จะแสดงข้อความ Krungsri discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ถูกต้องแล้ว
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ วัน เวลา เงื่อนไข และหรือแพลตฟอร์มการจอง
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ Agoda และบริษัทกำหนด
 • ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ และ Agoda ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่น

Up Moment with Special Benefits Making It A Day to Remember

Get the ultimate privilege, round-trip economy class air ticket Bangkok to America when reaching spending target.

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Vana Belle, a Luxury Collection Resort

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่หมวดคลินิก และสถาบันความงาม

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเดียวครบคุ้ม รวมสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย