สารพันปัญหาของการลงทุนในคู่แฝดประหยัดภาษี “RMF-LTF”
1. คำนวณเงินลงทุนไม่ถูก
การคำนวณยอดเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยเป็นประเด็นปัญหาสำหรับนักลงทุนและบลจ. บางคนช่วงต้นปีอาจจะมีเงินก็ซื้อไปก่อนแต่พอถึงจุดหนึ่งของปีอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน อาจจำเป็นต้องขายออกมาก่อนกำหนด
 
2. ปัญหาซื้อเกินสิทธิ์
ถือเป็นอีกปัญหาที่พบเจอ ในส่วนของกองทุน RMF นั้นลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี เมื่อนับรวมกับเงินลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยแยกลงทุนได้ก้อนละ 15% แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ใช่นับรวมกันแล้วไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปีแต่ประการใด 
 
3. ดูแต่ของแถมมากกว่าผลตอบแทน
ส่วนใหญ่นักลงทุนจะดูว่า ลงทุนแล้วจะได้ของแถมอะไร หรือมีโปรโมชั่นอะไร ทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่คุณควรจะดูเป็นอันดับแรกเลยคือผลตอบแทน  เอาเป็นว่า  ก่อนจะตัดสินใจลงทุน ดูเงื่อนไขให้ถ้วนถี่และอย่าลืมดูสิทธิการซื้อของคุณด้วย ข้อสำคัญอย่าเห็นแก่ของแถมหรือโปรโมชั่น แต่ถ้าพร้อมแล้วก็ลงทุนเลย จากบทความ ฉลาดคิดฉลาดใช้  https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-consumer/moneymatters.html

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?