ข้อควรรู้
บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สินเชื่อบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

x

 
 
 

พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

บินใกล้ บินไกล ใช้พอยต์สะดวก และรับแอร์พอร์ตลีมูซีน


บินใกล้ บินไกล ใช้พอยต์สะดวก และรับแอร์พอร์ตลีมูซีน

เพียงใช้พอยต์แลกรับรถลีมูซีน รับหรือส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นๆ
 
รถรุ่น ใช้พอยต์แลก (ต่อเที่ยว)
Toyota Camry 9,000
Hyundai H1 16,000
Toyota Alphard 20,000

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ขึ้นไป
รุ่น ใช้พอยต์แลก (ต่อเที่ยว)
Toyota Camry 7,000
Hyundai H1 12,000
Toyota Alphard 15,000


ขั้นตอนการแลกพอยต์ผ่าน UCHOOSE


 
1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการแลกคะแนน
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และ  บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น
• ผู้ใช้สิทธิ์ต้องดาวน์โหลด UCHOOSE Application เลือกผ่านแถบ E-COUPON บนแอป UCHOOSE เท่านั้น
• เพียงนำ Code ที่ได้มา กรอกรายละเอียดในลิงค์ http://u-choose.silver-voyage.com
• กรอกรายละเอียดเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้ข้อความตอบกลับจากทางระบบ 
• หากท่านไม่ได้รับข้อความตอบกลับ รบกวนติดต่อ Silver Voyage 0 2016 9950 ระหว่าง 9.00-21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
• หากท่านแลกพอยต์รถรุ่นที่ท่านต้องการสำเร็จแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนรถรุ่นอื่นๆได้ เนื่องจากรถแต่ละรุ่นใช้พอยต์แลกไม่เท่ากัน
• จำนวนสิทธิ์ของรถแต่ละประเภท มีจำนวนละ 100 สิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายกรณีที่มีการใช้สิทธิครบแล้ว
• กรณียกเลิกการสำรองสิทธิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งยกเลิกการสำรองสิทธิต่อผู้ให้บริการได้โดยตรง และติดต่อศูนย์บริการบัตรฯ เพื่อขอรับคะแนนสะสมคืน 
• พอยต์จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรถรับหรือส่งสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง (Airport Transfer Service : Suvarnabhumi or Don Muang Airport)
• กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยผ่าน UChoose Application นำ Code จากการแลกคะแนนมากรอกแบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่ http://u-choose.silver-voyage.com ทำการจองสำเร็จท่านจะได้รับข้อความ SMS หรืออีเมลแจ้งกลับ หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ Silver Voyage
อีเมล booking@silver-voyage.com หรือ 0 2016 9950 ระหว่าง 9.00-21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
• บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น  
• สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หากไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) หรือปฏิเสธการรับบริการ จะถือว่าได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นๆครบถ้วนแล้ว
• การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันกลับผ่านทางอีเมลหรือ SMS
• การรอรับที่สนามบิน : 
เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน  ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้
“จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู 3-4 
“จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ หรือจุดนัดพบชั้น G อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ 
เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน  หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว  
ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์ให้มีการรอรับนานกว่า 120 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121 
• การรอรับจากที่พัก : 
พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว 
ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์ให้มีการรอรับนานกว่า 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ 
• ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว้ ทางบริษัทฯจะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงสถานการทันทีและจะทำการจัดรถเข้ารับทดแทนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้ารับหากสถานการณ์ร้ายแรง โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากประเมินสถานการณ์ทันที
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

ประเภทรถยนต์ จำนวนผู้โดยสาร และสัมภาระสูงสุดในประเทศไทย
 
พื้นที่ให้บริการสำหรับประเทศไทย : กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
ประเภทรถใช้บริการ  จำนวนผู้โดยสาร (คน) จำนวนกระเป๋า
Toyota Camry 2 2 ใบ (ขนาด 28")
Hyndai H1 5 5 ใบ (ขนาด 28")
Toyota Alphard 4 4 ใบ (ขนาด 28")

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า จ่ายเบี้ยประกันกับเอไอเอ รับประสบการณ์สุดพิเศษที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

แลกพอยต์รับส่วนลดสูงสุด 20% *,**,*** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,110 บาท**** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ณ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิกสัตว์ทั่วประเทศ

ช้อปช่วยโลก! กับบัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด

แลกพอยต์ช้อปฟิน กับ 4 บัตรกำนัลห้างฯ