พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

โรงพยาบาลพญาไท ให้คุณพิเศษ 3 ต่อ


พิเศษ 1: เครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท*

เมื่อแบ่งจ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน นาน 6, 8 และ 10 เดือนเท่านั้น
 
เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 0.69% ต่อเดือน ตั้งแต่ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
15,000 – 34,999 บาท 2% สูงสุด 700 บาท
35,000 – 99,999 บาท 3% สูงสุด 3,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 4% สูงสุด 20,000 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ลงทะเบียนฟรี ผ่านทางแอป UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์คำค้นหา P2 หรือ SMS พิมพ์ P2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 06 1404 5555 และรอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน / รับเครดิตเงินคืนในรอบบิลถัดไป (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)
 

พิเศษ2: รับของสมนาคุณเพิ่ม น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ OWA 1 แพค**

จำนวน 12 ขวด มูลค่า 315 บาท  
เมื่อแบ่งจ่ายตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 0% 4 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน นาน 6, 8 และ 10 เดือน ไม่ต้องลงทะเบียน

ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด

**เฉพาะโรงพยาบาล พญาไท 1, 2, 3 และ สาขา นวมินทร์ เท่านั้น
**ติดต่อรับของสมนาคุณ ณ บริการของทางโรงพยาบาล พญาไท 1, 2, 3 และ สาขา นวมินทร์
**หลังจากทำรายการผ่อนชำระตามเงื่อนไข
 

พิเศษ 3: ใช้พอยต์สะสม 3,000 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท***

ทำการแลกพอยต์สะสมหลังการทำรายการแบ่งจ่าย บนแอป UCHOOSE

***จำกัดการแลกพอยต์สะสมสูงสุด 9,000 พอยต์ / รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

สอบถามเพิ่มเติมที่ Phyathai Call Center 1772 / www.phyathai.com

 

 
1 พ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
โรงพยาบาลพญาไท

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรายการ
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และศรีราชา เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการเท่านั้น (เงื่อนไขการให้ผ่อนชำระสินค้า/บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
 • รายการผ่อนชำระ 0% 4 เดือน ต้องมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • สงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสมสำหรับการผ่อนชำระ ทั้ง 0% และ 0.69%
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะรายการผ่อนชำระ 0.69% ต่อเดือน นาน 6, 8 และ 10 เดือนเท่านั้น และยอดตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • รายการผ่อนชำระ 0% ไม่ร่วมรายการเครดิตเงินคืน ลงทะเบียน P2
 • สมาชิกบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE หรือ SMS เพื่อเข้าร่วมรายการและได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ ครั้งเดียวตลอดรายการ
 • ยอดการผ่อนชำระ แต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อรายการที่ทำรายการ
 • สงวนสิทธิ์การให้ของสมนาคุณ 1 แพค เฉพาะรายการผ่อนชำระที่ โรงพยาบาล พญาไท 1, 2, 3 และสาขานวมินทร์ เท่านั้น และมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ทั้งแบบ 0% และแบบมีดอกเบี้ย
 • สงวนสิทธิ์การให้ของสมนาคุณเฉพาะรายการผ่อนชำระที่เข้าเงื่อนไขรายการเท่านั้น / เซลล์สลิป
 • จำกัดของสมนาคุณจำนวน 1 แพค / เซลล์สลิป
 • ของสมนาคุณ มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์กรณีสินค้าหมด ไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น เงินสด เวาเชอร์ หรือคูปอง อื่นๆ
 • หลังทำรายการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล สมาชิกบัตรจะได้สิทธิ์รับ E-Coupon จำนวน 1 สิทธิ์/เซลล์สลิป โดยจำกัดรับ E-Coupon สูงสุด 3 สิทธิ์ หรือเทียบเท่ากับ 3 เซลล์สลิป ตลอดรายการ (*ผ่อนชำระที่หนึ่งครั้ง ส่ง E-Coupon ออกไป 1 รายการ สูงสุด 3 ครั้งหรือ 3 E-Coupon)
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน (หรือเทียบเท่ากับ 900 บาท) หรือเทียบเท่ากับการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 3 สิทธิ์/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะรายการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนหลังการทำรายการผ่อนชำระแล้วเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรหลัก ณ วันที่ทำรายการ และคืนเป็นเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม)
 • กรณีตรวจสอบว่าคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการทำรายการคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงิน
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*