พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง

เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง

 
      Facebook Twitter Line Email Print
 

เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง
เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง

ข่าวดีสำหรับสายเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 หลายประเทศในแถบเอเชียเริ่มดีขึ้น จากการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีนครบโดส ซึ่งเป็นผลให้เริ่มทยอยประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวกันเรื่อยๆ ใครมีแพลนไปเที่ยวประเทศในแถบเอเชีย มาดูรายละเอียดและข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศกันเลย จะได้เตรียมพร้อมรับมือเที่ยวได้แบบสนุกและสบายใจ

เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 มาเลเซีย ได้ประกาศยกเลิกมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ เริ่มเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป โดยยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากอนามัยนอกอาคาร แต่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยหากอยู่ในอาคาร พร้อมยังแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหากอยู่ในพื้นที่โล่งแต่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากหรือพื้นที่แออัด และมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
 • นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องตรวจโควิด-19 ทั้งก่อนและหลังการเดินทางเข้ามาเลเซีย รวมถึงผู้ที่หายจากการติดโควิด-19 แล้วตั้งแต่ 6 ถึง 60 วันก่อนเดินทาง และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่วนผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดสจะยังคงต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 และเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน
 • นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องมีประกันภัยการเดินทาง
 • ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อเช็กอินเข้าสถานที่ต่างๆ มีเพียงผู้ติดโควิด-19 เท่านั้นที่จะต้องสังเกตอาการที่บ้าน และไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าสถานที่
 
เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 เว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติดังนี้
 • นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และสุขภาพดี รวมถึงเด็กอายุครบหรือต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีการขออนุมัติเข้าประเทศหรือการกักตัว และไม่ต้องตรวจหาเชื้อ
 • นักท่องเที่ยวอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสยังต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์เดิม คือต้องแสดงเอกสารยืนยันผลตรวจโควิด-19 ชนิด RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) เป็นลบ ที่ออกโดยสถานพยาบาล ในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันก่อนการเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบ Stay Home Notice (SHN) คือการแจ้งให้อยู่ในบ้านพักหรือสถานที่พักเป็นเวลา 7 วัน และทำการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในช่วงท้ายของการกักตัว 
 • การสวมหน้ากากอนามัยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะสวมหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง แต่เมื่ออยู่ภายในอาคารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอ ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • การรับประทานอาหารในร้าน ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถรวมกลุ่มกันรับประทานอาหารในร้านได้สูงสุด 10 คน ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร และร้านกาแฟ โดยจะมีการตรวจสอบสถานการณ์ฉีดวัคซีนที่บริเวณทางเข้า
 
เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง
 

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต เวียดนาม

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 เวียดนามได้มีการประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และข้อจำกัดด้านการเดินทางอื่นๆ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 65 โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 และไม่จำเป็นต้องตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงเวียดนามให้แสดงเพียงเอกสารดังนี้
 • เอกสารแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ใช้ได้ทั้งผลการตรวจแบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือผลการตรวจแบบ Antigen Rapid Test ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
 • ประกันสุขภาพหรือประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 332,835 บาท) 
 • ข้อมูลสุขภาพผู้เดินทาง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tokhaiyte.vn ก่อนหรือเมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม 
 • ติดตั้งแอปพลิเคชัน PC-Covid เมื่อเดินทางถึงเวียดนาม
 
เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง
 

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต อินโดนีเชีย

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 อินโดนีเซียมีการประกาศมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 มี.ค. 65 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) แบบพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวจาก 23 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไรบนเกาะบาหลีเท่านั้น และยกเลิกการกักตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดบาหลีทางเครื่องบินหรือทางเรือ แต่ต้องแสดงเอกสารให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดดังนี้
 • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส/วัคซีนเข็มกระตุ้น
 • มีผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR เป็นลบก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง
 • เอกสารการจองโรงแรมและชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 4 วัน ในจังหวัดบาหลี
 • รับการตรวจโควิด-19 แบบ PCR เมื่อเดินทางถึงจังหวัดบาหลี ซึ่งหากมีผลตรวจเป็นลบจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วบาหลี แต่หากมีผลตรวจเป็นบวกจะต้องแยกกักตัวในโรงแรมตามที่ทางการบาหลีกำหนด ส่วนผู้สูงอายุต่างชาติที่มีผลตรวจเป็นบวกและมีอาการป่วยโรคอื่นร่วมด้วยจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ในวันที่ 3 ที่เดินทางถึงบาหลี นักท่องเที่ยวต้องตรวจโควิด-19 อีกครั้ง หากผลเป็นลบจะสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นๆ นอกบาหลีในวันที่ 4 เป็นต้นไป
 • ต้องทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19
 • สามารถพำนักอยู่ในอินโดนีเซียได้ไม่เกิน 30 วัน และสามารถขยายเวลาขอพำนักต่อได้เพียงครั้งเดียว

เช็กก่อนเที่ยว 5 ประเทศแถบเอเชีย เที่ยวไหนไม่ต้องกักตัวบ้าง
 

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต เกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 เกาหลีใต้ได้มีการประกาศเปิดประเทศ โดยอนุญาตให้ 46 ประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวจากไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 โดยมีรายละเอียดและการลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศดังนี้
 • นักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและไม่จำเป็นต้องกักตัว 7 วัน เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว 1 โดส (หากเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน) และหากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่หากฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 180 วัน ต้องได้รับการประเมินว่าจะต้องฉีดบูสเตอร์หรือไม่
 • ต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบไม่ต้องมีวีซ่าล่วงหน้าผ่าน K-ETA (Electronic Travel Authorization) โดยจะต้องกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานต่างๆ เข้าไปยังระบบ เช่น หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน หลักฐานการจองที่พัก เพื่อให้กรมการตรวจคนเข้าเมืองทำการตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติ หากได้รับผลอนุญาต K-ETA จะมีอายุใช้งาน 2 ปีนับจากวันอนุมัติผล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในใบ Arrival Card เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้อีก
 • นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกคือตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อย 3-4 วัน และครั้งที่ 2 หลังจากเข้าประเทศแล้ว 1 วัน
 • นักท่องเที่ยวต้องตรวจ Rapid Antigen Test หลังจากเข้ามาในเกาหลีใต้ 6-7 วัน
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 เกาหลีใต้ได้มีประกาศยกเลิกคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้ง ซึ่งเป็นการผ่อนคลายมาตรการขั้นสุดท้าย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 65 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ยังต้องสวมใส่ในกรณีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน หรือระหว่างการใช้บริการสาธารณะและอยู่ในสถานที่สาธารณะ เช่น การชุมนุม การชมกีฬา การชมการแสดงดนตรี
         
แต่ละประเทศยังมีการประกาศมาตรการต่างๆ ออกมาเรื่อยๆ ก่อนเดินทางอย่าลืมอัปเดตให้ดี เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม บัตรเครดิต กรุงศรี มีโปรโมชั่นดีๆ เอาใจสายรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
*สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 65
 
ขอบคุณที่มาจาก: https://bit.ly/3LKY0XZ
https://bit.ly/3vEDzGM
https://bit.ly/3kG3Vle
https://bit.ly/39CAsGP
https://bit.ly/37YPfey
https://bit.ly/3OTDmXL
https://bit.ly/3yajKJ5
https://bit.ly/388fv5Y
https://bit.ly/3sdbswi
https://bit.ly/3OP1yKO
https://bit.ly/37dCfRP
https://bit.ly/3LKKDai
https://bit.ly/3w4bSG9
https://bit.ly/3w6Ii37
https://bit.ly/3OW3124
https://bit.ly/3FbGsly