พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

Furniture Fair Mid Year ลงทะเบียนรับของสมนาคุณ + แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%


เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวันผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ภายในงาน Furniture Fair Mid Year รับสิทธิพิเศษ

รับคุ้ม ลงทะเบียนรับของภายในงาน


ครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับ ไม้ถูพื้นพร้อมถังรีดน้ำ KPM-632 มูลค่า 390 บาท*
ครบ 18,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเป้ Valentino Rudy Daily มูลค่า 2,390 บาท* (จำกัด 300 ชิ้นตลอดรายการ)
ครบ 60,000 บาทขึ้นไป รับ หม้ออบฝาลมร้อน_OXYGEN รุ่น KT-120 มูลค่า 2,580 บาท*ครบ 140,000 บาทขึ้นไป รับ หม้อทอดไร้น้ำมัน รุ่น KW-835 ขนาด 6 ลิตร มูลค่า 3,990 บาท*
 
*จำกัดการแลกของสมนาคุณ 1 ชิ้น/บัตร/วัน


พอยต์คืนคุ้ม ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนภายในงาน
แลกรับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อใช้พอยต์แลก
 • ทุก 1,000 พอยต์ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  ทุก 5,000 พอยต์ รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
โดยสแกนแลกพอยต์ ณ จุดลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณบัตรเครดิต กรุงศรี ภายในงาน
**จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 500,000 พอยต์ = 50,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อวัน


8 มิ.ย. 67 – 16 มิ.ย. 67
Impact Hall 9-10 (2 Hall)


ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท และ บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น 
 • แสดงบัตรเครดิต และเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมภายใต้ ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายในงาน Furniture Fair Mid Year ที่ Impact Hall 9-10 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น
 • ยกเว้นรายการยอดใช้จ่ายการซื้อประกันทุกประเภท และยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
 • บริษัทฯไม่มีนโยบายจัดส่งของสมนาคุณให้กับลูกค้าโดยตรง สามารถลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.30 น. ที่จุดลงทะเบียนบัตรเครดิต กรุงศรี แลกของสมนาคุณ ภายในงานเท่านั้น 
 • ในกรณีที่ของสมนาคุณหมดภายในงาน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรทางไปรษณีย์ ภายหลังจากวันที่จบรายการไม่เกิน 60 วัน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น 
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด จำกัดการแลกรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น/บัตร/วัน และของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
 • เซลล์สลิปที่ใช้ในการแลกของสมนาคุณแล้วไม่สามารถนำมาแลกสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทผู้ออกบัตรได้อีก 
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของสมนาคุณที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับ หากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายที่ได้แสดงหลักฐานการแลกรับไว้กับบริษัทฯ ในภายหลัง 

**เงื่อนไขพอยต์คืนคุ้ม
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด 
 • สำหรับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายในงาน Furniture Fair Mid Year ที่ Impact Hall 9-10 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 เท่านั้น 
 • สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.30 น. ที่จุดลงทะเบียนบัตรเครดิต กรุงศรี ภายในงานเท่านั้น 
 • การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท และคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท ผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE แลกคะแนนสะสมตามเงื่อนไขเพื่อรับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น 
 • จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500,000 พอยต์ (เทียบเท่า 50,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/วัน และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น 
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการส่งเสริมการขาย 
 • การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*