พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ยิ่งโอน ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน รับ ONESIAM Coin รวมสูงสุด 9,600 ONESIAM Coins


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่เป็นสมาชิก ONESIAM และมี ONESIAM SuperApp

เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
 
โอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต เป็น ONESIAM Coins เพื่อ กิน ช้อป ใช้แทนเงินสด
 • โอนคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ได้รับ 100 ONESIAM Coins*
 • โอนคะแนนสะสม 10,000 คะแนน ได้รับ 2,200 ONESIAM Coins**


15 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67

อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 
 • 100 ONESIAM Coins มาจากการโอนคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ผ่าน ONESIAM SuperApp https://app.onesiam.com/3Qil7xq
 • 2,200 ONESIAM Coins มาจากการรับ 1,000 ONESIAM Coins ที่มาจากการโอนคะแนนสะสม 10,000 คะแนน จากช่องทาง ONESIAM SuperApp และรับ 1,200 ONESIAM Coins ที่มาจากใช้ 1,000 ONESIAM Coins ขึ้นไป แลกรับส่วนลดสำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ภายในวันที่รับสิทธิ์เท่านั้น โดยสมาชิก ONESIAM สามารถรับ 1,200 ONESIAM Coins ที่เคาน์เตอร์ Information ที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ เคาน์เตอร์ Information สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น 1 ฝั่ง STARDOME และไอคอนสยาม ชั้น G, M, 1 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. พร้อมแสดงบัตรประชาชนและบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไข
 • 1,200 ONESIAM Coins จำกัดสิทธิ์ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) และห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ รวมกัน 2 สิทธิ์/สมาชิก และจำกัดรวม 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ, จำกัดสิทธิ์ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 2 สิทธิ์/สมาชิก และจำกัดรวม 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ, จำกัดสิทธิ์ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 2 สิทธิ์/สมาชิก และจำกัดรวม 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ, จำกัดสิทธิ์ศูนย์การค้าสยามพารากอน 2 สิทธิ์/สมาชิก และจำกัดรวม 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • 1,200 ONESIAM Coins หมดอายุวันที่ 31 ส.ค. 67
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสิทธิ์ที่ทำการโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิตจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ ONESIAM SuperApp ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เวล็อซซิตี้ จำกัด เพื่อใช้สำหรับโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิตไปยังบัญชีสมาชิก ONESIAM ของตนเอง ทั้งนี้ไม่สามารถโอนคะแนนสะสมให้บุคคลอื่นได้
 • คะแนนสะสมบัตรเครดิตจะถูกตัดออกจากบัญชีตามจำนวนคะแนนสะสมบัตรเครดิตที่ทำการโอนสมบูรณ์ โดยสมาชิก ONESIAM ไม่สามารถขอคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการยกเลิกการโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต หลังจากสมาชิก ONESIAM ได้ทำการโอนสำเร็จไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิการโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต สำหรับการกระทำใด ๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือการกระทำอื่นใดซึ่งละเมิดข้อบังคับ หรือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนคะแนนสะสมนี้ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต อันมิชอบดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่คืน ONESIAM Coin ซึ่งได้ใช้ไปสำหรับการกระทำตามข้อนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่คู่ค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนคะแนนสะสมระหว่างกัน 
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่าง ๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ของรางวัล ณ เคาน์เตอร์ Information ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น ดังนี้ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, สยามพารากอน ชั้น 1 ฝั่ง STARDOME, ไอคอนสยาม ชั้น G ชั้น M และชั้น 1 และ ไอซีเอส (ตรงข้าม ไอคอนสยาม) ชั้น G
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก ONESIAM ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนดโดยของรางวัลจะถูกบันทึกเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • ทางศูนย์การค้าและห้างฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของห้างฯ
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับของรางวัลไปแล้วทางศูนย์การค้าและห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท คำตัดสินของศูนย์การค้าและห้างฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง/ใบเสร็จเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของศูนย์การค้า หรือห้างฯ ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าและห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ Information หรือ Onesiam Contact Center โทร. 02-111-6161 หรือ email: contact@onesiam.com
 
เงื่อนไขการโอนคะแนน
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกบัตร ที่ทำการโอนคะแนนสะสมจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ ONESIAM SuperApp
 • ONESIAM Coin สามารถใช้เป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ ONESIAM SuperApp กำหนด ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน ONESIAM SuperApp ก่อนทำการโอนคะแนนสะสมและใช้ ONESIAM Coin
 • การโอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต สามารถโอนได้ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) จำกัดการแลกคะแนนสะสม สูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน
 • คะแนนสะสม ที่โอนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • เงื่อนไขการโอนคะแนนสะสมและใช้ ONESIAM Coin เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ ONESIAM Coin กำหนด
 • สามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้ ONESIAM Coin ได้ที่ ONESIAM Customer Support โทร. 02-111-6161 ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.- 24.00 น.
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการ ONESIAM SuperApp กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ALLY Mid Year Sale 2024 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อป Lazada 5.5 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 14,000 บาท*,** + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%*** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี