พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บริษัทให้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล ดังนั้น บริษัทจึงไม่รองรับ และไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมดังกล่าว