พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

มาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2


มาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2 ‘โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน’ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

สินเชื่อบัตรเครดิต
ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
จากเดิม 18% เป็น 16%

สินเชื่อส่วนบุคคล
(สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ และสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
จากเดิม 28% เป็น 25%

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการเราด้วยดีเสมอมา


#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#กรุงศรีคอนซูมเมอร์
#บัตรเครดิตกรุงศรี

Q:  การปรับลดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เริ่มตั้งแต่  1  ส.ค.  63  เป็นต้นไป แล้วกรณีรายการที่ทำก่อน 1 ส.ค.63 คิดดอกเบี้ยอย่างไร
A:  ขึ้นอยู่กับยอดรายการประเภทใดและวันที่ทำรายการ
•   ยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต                      
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

•   สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ      
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

•   สินเชื่อแบบชำระรายเดือน                      
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สำหรับยอดสินเชื่อรายเดือนที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

Q:   การปรับลดเพดานดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นมาตรการชั่วคราว หรือถาวร
A:  การปรับลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง