ข้อควรรู้
บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สินเชื่อบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

x

 
 
 

พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

สมัครบัตรเสริมวันนี้

 


สมัครบัตรเสริมบัตรเครดิต กรุงศรี

หลักเกณฑ์การสมัครบัตรเสริม (สมาชิกบัตรหลักสามารถออกบัตรเสริมสูงสุดได้ 4 บัตร)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม
อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร

บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครบัตรเสริม
สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541