บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

ยกระดับอภิสิทธิ์ความสุข
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ​
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
บัตรเครดิต กรุงศรี
ลักษณะเด่นของบัตร
สิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
ค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

Up Power : อีกขั้นของอำนาจแห่งการใช้จ่ายให้ทุกเป้าหมายของการใช้จ่ายคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ สู่ความเป็นที่สุดของคุณ

สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด (Economy Class) 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ บินตรง) สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 
ยอดใช้จ่ายสะสม เส้นทางการบิน
1.0 – 1.99 ล้านบาท เส้นทางในประเทศ
(สายการบินไทย / ไทยสมายล์แอร์เวย์)
2.0 – 2.99 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
(สายการบินไทย / เจแปนแอร์ไลน์)
3 ล้านบาทขึ้นไป เส้นทางยุโรป
(สายการบินไทย / สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์
/ ลุฟท์ฮันซ่า / ออสเตรียนแอร์ไลน์)

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น สามารถเลือกรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์ 1 ที่นั่ง  (ไป-กลับ เที่ยวบินตรง) ชั้นประหยัด เฉพาะ Booking Class V, W (สารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์), Booking Class S (เจแปนแอร์ไลน์) และ Booking Class T (สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์) เท่านั้น โดยจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์บัตรหลัก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 296 5566
 • ยอดใช้จ่ายสะสมดังกล่าวไม่นับรวมยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดน้ำมันทั้งหมด, ยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง, ยอดกดเงินสด, ยอดแบ่งชำระรายเดือน ค่าสาธารณูปโภคและรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี โดยนับเฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • ท่านสมาชิกสามารถทำรายการแลกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 ผ่าน Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 296 5566
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่นทดแทนได้
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินไทย/ไทยสมายล์แอร์เวย์/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
   

สิทธิพิเศษ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ห้างสรรพสินค้า บลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสัน และเดอะมอลล์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแลกพอยต์

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (บัตรหลัก) ที่มีพอยต์ เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • แลกพอยต์ขั้นต่ำ 1,000 พอยต์ ต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกพอยต์ 50,000 พอยต์หรือเทียบเท่า 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัลทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลล์ทุกสาขา
 • พอยต์ จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนพอยต์ที่สมาชิกบัตรระบุเมื่อซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัลทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลล์ทุกสาขา เท่านั้น
 • พอยต์ เมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พอยต์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • เมื่อมีการทำการแลกพอยต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 
เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ท่านสมาชิกสามารถรับเครดิตเงินคืนได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 โดยแลกพอยต์ เท่ายอดซื้อ
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน
 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลัก
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าจาก B2S, Gourmet Market, Home Fresh Mart, HomeWorks, Power Buy, Power Mall, Supersports, Tops Supermarket, แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ศูนย์การค้าและร้านค้าเช่าภายในห้างฯ, การซื้อสินค้าผ่อนชำระและ Krungsri Smart Plan
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

UP Moment : อีกขั้นของช่วงเวลาพิเศษทำให้ทุกวันสำคัญในชีวิตประทับใจยิ่งกว่าที่คิด มีความหมายมากกว่าที่เคย

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตามที่กำหนด
เงินฝาก/เงินลงทุน
กับธนาคารกรุงศรี
จำนวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ (ครั้ง/ปฏิทิน)
Royal Silk Lounge DragonPass
5 – 29.9  ล้านบาท 2 2
30  ล้านบาทขึ้นไป 2 4
 
เงื่อนไขการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน :
 • สิทธิพิเศษสำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบิน เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน DragonPass  จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วันหลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคารหุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคาร
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน และบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน DragonPass  จำนวน 4 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วันหลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคารหุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคาร
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์ หรือ สายการบินอื่นๆ ที่การบินไทยกำหนด
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษของการบินไทยฯ ต้องมีชื่อตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิต และบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการต่อหนึ่งครั้งของการเดินทาง
 • ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน ของ DragonPass ต้องแสดงหมายเลขสมาชิก DragonPass บน Application UCHOOSE พร้อมบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass)  โดยชื่อสมาชิก DragonPass และ ชื่อบนบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) ต้องตรงกัน การรับสิทธิ์ปี 2565 ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE สงวนสิทธิ์ไม่ทำการออกบัตร Dragon pass ให้ทุกกรณี
 • จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษของ DragonPass หากมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการด้วยจะตัดสิทธิ์การเข้า Lounge ของบัตรตามจำนวนของผู้ติดตาม (รวมผู้ถือบัตรหลักไม่เกินจำนวน 2 ท่านตามที่กำหนด)
 • จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ในทุกรณี
 • เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
 • กำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทยฯ ในแต่ละครั้งไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีมีการใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนด หรือหากมีค่าบริการเกิดขึ้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลังผ่านใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ชำระแก่ผู้ให้บริการ
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการให้บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน

รับบริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตั้งแต่ 30 ล้านขึ้นไป

Car Type สิทธิ์/ปี/บัญชีบัตรหลัก รายละเอียด
Toyota Alphard หรือเทียบเท่า 2 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 4 ท่าน
กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 28 นิ้ว 4 ใบ ต่อคัน
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ 0 2296 5566
 • บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น 
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หากไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) หรือปฏิเสธการรับบริการ จะถือว่าได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นๆครบถ้วนแล้ว
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันกลับผ่าน SMS
 • การรอรับที่สนามบิน : เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยานไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้ เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน  หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์ให้มีการรอรับนานกว่า 120 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121
  • จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ระหว่างประตู 3-4
  • จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ หรือ จุดนัดพบชั้น G ประตู 5 อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ หรือ จุดนัดพบชั้น G ประตู 11
 •  การรอรับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์ให้มีการรอรับนานกว่า 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
 • ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว้ ทางบริษัทฯจะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงสถานการทันทีและจะทำการจัดรถเข้ารับทดแทนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้ารับหากสถานการณ์ร้ายแรง โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากประเมินสถานการณ์ทันที
 
เงื่อนไขทั่วไป
 • สิทธิพิเศษสำหรับบริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองและที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น และต้องมียอดเงินลงทุนรวม ณ วันทำรายการ และยอดเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 30 ล้านขึ้นไป ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคารหุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคาร
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ณ สนามบินในประเทศ จำนวน 2 เที่ยว/ปีปฏิทิน/บัญชีบัตรหลัก
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการชมภาพยนตร์

รับส่วนลดสูงสุด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (จำกัด 1 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) พร้อมบริการเลานจ์ ที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน  จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน 
 
เงื่อนไข :

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ จะได้รับเมื่อท่านสมาชิกชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ได้รับเฉพาะที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
 • หากครบ 150 สิทธิ์ (300 ที่นั่ง) สมาชิกจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับโรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน 
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการเดินทาง สิทธิพิเศษอัปเกรดชั้นบัตรโดยสารการบินไทย/คาเธ่ย์ แปซิฟิค/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/สายการบินเอมิเรตส์/ลุฟท์ฮันซ่าและออสเตรียนแอร์ไลน์*
 

ยอดเงินฝาก/เงินลงทุน
เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
(นับตั้งแต่ได้รับสถานะลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ)
เส้นทางที่สามารถอัปเกรดชั้นโดยสารได้
(เฉพาะจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ/สำหรับการบินไทยสามารถ
เลือกระหว่างจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ หรือ จากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง)
10 – 149.9 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
•    การบินไทย และเจแปนแอร์ไลน์
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,300 ไมล์หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงญี่ปุ่น
•    คาเธ่ย์ แปซิฟิค
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,180 ไมล์หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงญี่ปุ่น
150  ล้านบาทขึ้นไป ทุกเส้นทาง
•    การบินไทย/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/สายการบินเอมิเรตส์/ลุฟท์ฮันซ่าและออสเตรียนแอร์ไลน์
จำกัดระยะทางสูงสุด 8,300 ไมล์ต่อเที่ยวหรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงยุโรป
•    คาเธ่ย์ แปซิฟิค
จำกัดระยะทางสูงสุด 9,090 ไมล์ต่อเที่ยวหรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงนิวยอร์ก
 
เงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการอัปเกรดชั้นโดยสาร
 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น และสามารถอัปเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ) ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศจากกรุงเทพฯ ไปยังเส้นทางการบินต่าง ๆ สำหรับท่านสมาชิกที่เป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ บัญชีหลักเท่านั้นและต้องมียอดเงินลงทุนรวม ณ วันทำรายการ และยอดเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายและซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคารและบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคาร สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนรวม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 2 บริการด้านธนาคารและกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
 • สิทธิพิเศษอัปเกรดนี้ ยกเว้นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับสถานะจากการซื้อประกันชีวิตรวม ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อปีปฏิทิน หรือซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)/ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน ไม่สามารถรับสิทธิ์อัปเกรดชั้นโดยสารของสายการบินได้
 • สิทธิพิเศษอัปเกรดนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • สิทธิพิเศษอัปเกรดนี้ เฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนต่างการอัปเกรดประเภทชั้นโดยสารเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ประกันภัย ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของการบินไทย/คาเธ่ย์ แปซิฟิค/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/สายการบินเอมิเรตส์/ลุฟท์ฮันซ่า และออสเตรียนแอร์ไลน์*
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • สามารถใช้สิทธิอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65  – 31 ธ.ค. 65 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขการอัปเกรดชั้นโดยสารของการบินไทย/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/สายการบินเอมิเรตส์/ลุฟท์ฮันซ่า และออสเตรียนแอร์ไลน์
 • หากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัปเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) หรือหากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) สามารถอัปเกรดเพื่อใช้บริการชั้นหนึ่ง (Royal First Class)
 • การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของการบินไทยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น J และการอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น J เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น
 • การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของเจแปนแอร์ไลน์จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น X เท่านั้น
 • การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์, ลุฟท์ฮันซ่า และออสเตรียนแอร์ไลน์ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น
 • การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น O เท่านั้น
 • ท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งและอัปเกรดบัตรโดยสารกับบริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส จำกัด โดยผ่านศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 1 บริการบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการของบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจเป็นบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการแต่อย่างใด
 
เงื่อนไขการอัปเกรดชั้นโดยสารของคาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • หากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัปเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class)
 • การอัปเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น ชั้น K เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น
 • ท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งและอัปเกรดบัตรโดยสารผ่านสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยตรงเท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ 02-028-0957 (จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.30 น.) และท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 

UP with Signature : อีกขั้นของเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ ด้วยเอกสิทธิเหนือระดับในทุกด้านของการใช้ชีวิต

ที่จอดรถสำรองพิเศษ*
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม, ห้างสรรพสินค้าเดอะ พรอมานาด, ศูนย์การค้าเจ อเวนิว ทองหล่อ, ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
 
บริการฟิตเนส*
กรุงเทพ:
 • โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์
 • โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว
 • เวอร์จิ้น แอคทีฟ ฟิตเนสคลับ 5 สาขา (เอ็มไพร์ ทาวเวอร์/สยาม ดิสคัฟเวอรี่/เอ็มควอเทียร์/เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์/เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต)
 • ดิโอลิมปิค คลับ แอท พาราไดซ์ พาร์ค  
 • โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เจริญนคร
เชียงใหม่: 
 • โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่
นครราชสีมา:
 • ฟิตเนสเฟิร์ส เดอะมอลล์โคราช
ขอนแก่น:
 • ฟิตเนสเฟิร์ส เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
อุดรธานี:
 • โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ให้บริการถึง 31 ม.ค. 65 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ ฟิตเนสเฟิร์ส เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ชลบุรี:
 • ฟิตเนสเฟิร์ส เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
 • โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา
ภูเก็ต:
 • โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้, อัลฟ่า เฮลท์คลับ
สงขลา:
 • โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี:
 • ฟิต ฟอร์ ไลฟ์  


เงื่อนไข:

 • สิทธิประโยชน์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • *สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (บัตรหลัก) เท่านั้น ที่ ดำรงยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้าเดือนที่เข้าใช้บริการตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • *ที่จอดรถสำรองพิเศษที่โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการสำรองที่จอดรถผ่านศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ล่วงหน้า 3 วันทำการ โทร. 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 1 บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ หลังจากแจ้งไฟล์บินและรายละเอียดอื่นๆพร้อมได้รับอีเมลยืนยันจากโรงแรมฯ จึงเข้าใช้บริการได้ จำกัด 48 ชม./คัน/ครั้ง สำหรับค่าบริการส่วนเกิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริการที่จอดรถของทางโรงแรม โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด หากมีการทำรายการจองที่มากกว่าจำนวนที่กำหนดในวันเวลาใกล้เคียงกัน ขอสงวนการให้สิทธ์ กับผู้ที่จองเข้ามาก่อนได้จองที่จอดรถ ในแต่ละครั้ง
 • *บริการฟิตเนส จำกัดจำนวนการเข้าใช้ต่อวันในทุกแห่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี, ไม่สามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 
บัตรเครดิต กรุงศรี

เอกสิทธิ์เหนือระดับกับสิทธิพิเศษ 

รับเครดิตเงินคืนทันที 3%* ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อรอบบัญชี (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้พอยต์สะสม
 
1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 

 

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร

Banyan Tree Bangkok (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
Bai Yun, Romsai, and Saffron Cruise

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารมื้อค่ำเท่านั้น (เมนู A la Carte หรือ เซ็ตเมนู )
Vertigo
 • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารมื้อค่ำเท่านั้น (เมนู A la Carte หรือ เซ็ตเมนู )
ถ. สาทรใต้ โทร. 0 2679 1200
*จำกัด 10 ท่าน/บัตร/วัน/โต๊ะ/เซลล์สลิป (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือ ช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)
 
JW Marriott Hotel Bangkok (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
Tsu Japanese Restaurant, Nami Teppanyaki Steakhouse, Man Ho Chinese Restaurant
 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหารเมนูอะลาคาร์ทและเครื่องดื่ม
JW Café
 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหาร บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน มื้อค่ำและซันเดย์บรันซ์ รวมเมนูอะลาคาร์ท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
New York Steakhouse
 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหารเมนูอะลาคาร์ทและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
4 สุขุมวิท ซอย 2 โทร. 0 2656 7700
*ทุกห้องอาหารจำกัด 6 ท่าน/บัตร/วัน/โต๊ะ/เซลล์สลิป

Anantara Riverside Bangkok Resort (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป ทุกห้องอาหาร
 • ส่วนลด 25%* สำหรับสปาทรีทเมนท์  Anantara Signature
 • . เจริญนคร โทร. 0 2476 0022
 
Avani+ Riverside Bangkok Hotel (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป ทุกห้องอาหาร
 • . เจริญนคร โทร. 0 2431 9100
 
Anantara Siam Bangkok Hotel (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป ทุกห้องอาหาร
 • ส่วนลด 25%* สำหรับสปาทรีทเมนท์  Anantara Signature
 • .ราชดำริ โทร. 0 2126 8866
 
Le Méridien Bangkok (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • คอร์สสปา 45 นาที ราคาพิเศษเพียง 1,900 บาท++*  พร้อมชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน
 • คอร์สสปา 90 นาที ราคาพิเศษเพียง 1,299 บาท++*  พร้อมของขวัญสุดพิเศษ
*สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ครั้ง
โทร. 0 2232 8888
 
Capella Bangkok (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
ส่วนลด 10%*
 • สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารพระนคร
 • สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ ที เลานจ์
 • สำหรับเมนูสปาที่ ออริกา เวลเนส
 • สำหรับห้องพักสวีท หรือวิลล่า พร้อมอาหารเช้า จากราคา Best Available Rate
สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2098 3878 หรืออีเมล์ reservations.bangkok@capellahotels.com

อีทไทย
 • ส่วนลด 5%* เฉพาะโซนครัวสี่ภาค, สตรีทฟู้ด, ลิตเติล ไชน่า ทาวน์, บ้านขนมไทย และหวานเย็น
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น LG โทร. 0 2160 5995

 

หงเปา

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม, ค่าบริการ และ Vat 7%) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, โปรโมชั่น, หรือส่วนลดอื่นๆ
เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นสาขารามาดา ภูเก็ต)
 
วอเตอร์ ไลบรารี่
 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร  (ไม่รวมเครื่องดื่ม, ค่าบริการ และ Vat 7%) เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, โปรโมชั่น, หรือส่วนลดอื่นๆ

สาขา จามจุรี สแควร์       ชั้น 2 โทร. 095 085 7777
สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี  ชั้น 5 โทร. 094 703 7777

พลู

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร  (ไม่รวมเครื่องดื่ม, ค่าบริการ และ Vat 7%) เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, โปรโมชั่น, หรือส่วนลดอื่นๆ

ซ.พระพินิจ ถ.สวนพลู สาทร โทร. 084 638 8888

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือแพ็คเกจอื่นๆ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
 
 

อภิสิทธิ์เพื่อการพักผ่อนเหนือระดับ กับห้องพักโรงแรมชั้นนำ

Bangkok Marriott Marquis Queen's Park (1 ม.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65)

 • ส่วนลด 10%* สำหรับห้องพัก Deluxe Room จากราคา Stay for Breakfast Rate
สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 059 5999  หรือ อีเมลล์ mhrs.bkkqp.reservations@marriotthotels.com
 
Hua Hin Marriott Resort & Spa (1 ม.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65)
 • ส่วนลด 10%* สำหรับห้องพัก Superior Room จากราคา Stay for Breakfast Rate
สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032 904 666 หรืออีเมลล์ huahin.reservations@marriott.com
 
Le Méridien Chiang Mai (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
ส่วนลด 20%*
 • สำหรับห้องพัก จากราคา Best Available Rate
 • สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • สำหรับเมนูสปาทรีทเม้นต์
สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 253 666 หรือ อีเมลล์  reservations.chiangmai@lemeidien.com

Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach (1 ม.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65)
 • ส่วนลด 10%* สำหรับห้องพัก Deluxe Garden View จากราคา Stay for Breakfast Rate
 • 076 625 555 หรือ อีเมลล์ phuketmarriott.reservations@marriott.com
 
Sheraton Samui Resort (1 ม.ค. 65 - 31 ต.ค. 65)
 • ส่วนลด 10%* สำหรับห้องพักจากราคา Best Available Rate บนหน้าเว็บไซต์ พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • อภินันทนาการนวดคอ บ่า ไหล่ 30 นาที*
สำรองห้องพักที่ www.sheratonsamui.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 077 422 020
 
The Nai Harn, Phuket (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • ส่วนลด 35%* สำหรับค่าห้องพัก จาก Best Flexible Rate รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • รับสิทธิประโยชน์อัพเกรดห้องพัก* เฉพาะการจองห้องประเภท Deluxe Ocean View และ Grand Ocean View เมื่อเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป
สำรองห้องพักที่  www.thenaiharn.com  ระบุรหัสโปรโมชั่น KCC2022
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076 380 200
 
RAKxa Wellness & Medical Retreat (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • แพ็กเกจ One-Day Wellness ราคา 15,000 บาท* ต่อท่าน
 • อภินันทนาการบัตรกำนัล Holistic Treatment* มูลค่ารวม 4,000 บาท*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 055 3100 อีเมลล์ reservation@rakxawellness.com
 
The Ritz-Carlton, Koh Samui (1 ม.ค.65 -31 ธ.ค.65)
 • ห้องพักราคาพิเศษรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน* เริ่มต้นที่
- Garden View Suite ราคาสุทธิ 6,000 บาทต่อคืน*
- Select Terrace Suite ราคาสุทธิ 7,000 บาทต่อคืน*
- Tropical Pool Villa ราคาสุทธิ 9,000 บาทต่อคืน*
- Exclusive Pool Villa ราคาสุทธิ 12,000 บาทต่อคืน*
- Ultimate Pool Villa ราคาสุทธิ 17,000 บาทต่อคืน*
 • ส่วนลด 30%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้น ห้องอาหาร The View Dining at The Peak)
 • ส่วนลด 30%* สำหรับสปา
       ติดต่อสำรองห้องพักที่  https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/koh-samui ระบุรหัสโปรโมชั่น 3AY โทร.077 915 777   หรืออีเมล์ reservations@ritzcalton-kohsamui.com
 
Veranda Resort & a Veranda Collections (1 ม.ค.65 -31 ธ.ค.65)
 • ส่วนลด 15%* จากราคาปกติบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อเข้าพัก 2 คืนต่อเนื่องขึ้นไป
 • ส่วนลด 10%*  สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ส่วนลด 10%*  สำหรับสปา A La Carte menu
สำรองห้องพักที่ www.verandaresort.com  ระบุรหัสโปรโมชั่น KSE15
สามารถใช้ได้กับห้องพักทุกประเภท ยกเว้นห้องพักประเภท Pool Suite, Pavilion
และ Pool Villa ขึ้นไป
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับโรงแรมที่ร่วมรายการ:
  • Veranda Resort & Villas Hua Hin Cha Am โทร. 032-709-000
  • Veranda Resort Pattaya Na Jomtien – MGallery โทร. 038-111-899
  • Veranda High Resort Chiang Mai – MGallery โทร. 053-365-007
  • Veranda Collection Samui (Rocky’s Resort) โทร. 077-332-888 – 91
  • VERSO hua hin - a Veranda Collection โทร. 032-682-021
 
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 65 -31 ธ.ค.65
 • สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือแพ็คเกจอื่นๆ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 

สิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท* (0.6%) เมื่อชำระเบี้ยประกัน

 
ประกันภัย เมื่อมียอดใช้จ่าย
บาท/เซลล์สลิป
รับเครดิต
เงินคืน
จำกัดเครดิต
เงินคืนสูงสุด
บาท/บัญชีบัตรหลัก/ปีปฏิทิน
เทียบเท่า
การชำระค่า
เบี้ยประกันภัย
ต่อปีปฏิทิน
จำนวน (บาท)
ทุกบริษัทประกัน ครบทุก ๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป 0.6% 18,000 3 ล้าน
 
 • รับเครดิตเงินคืนเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยแบบรูดเต็มจำนวนทุก ๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ปีปฏิทิน
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าภายใน 15 วัน หลังจากที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
 • ยกเว้นเบี้ยประกันแบบ ยูนิต ลิงค์
 • ยกเว้นเบี้ยประกันชำระผ่าน บริษัท กรุงศรี เจอเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  และ บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการแบ่งชำระรายเดือน 0%
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส สำหรับรายการชำระเบี้ยประกันทุกประเภทในรายการส่งเสริมการขาย
 • รับเครดิตเงินคืน  เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยแบบรูดเต็มจำนวนทุกๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท (0.6%) /บัญชีบัตรหลัก/ปีปฏิทิน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • การรับเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัตรเครดิตภายใน 15 วัน หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นคะแนนสะสมได้
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิป จากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นคะแนนสะสมได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรหลักของท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

บริการพิเศษ Signature Assistance

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน, บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชม.

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการแนะนำและจองสนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองโรงแรม ที่พักทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองบัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต กีฬา ละครเวทีและ โชว์ดังต่างๆทั่วโลก
 • บริการสั่งและจัดส่งดอกไม้ ของขวัญ อื่นๆ ทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองร้านอาหารดัง ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองรถเช่าและรถลีมูนซีน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก

 

ประสานงานเท่านั้น


บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ กรณีรถเสียระหว่างขับขี่ กุญแจติดอยู่ในรถและอื่นๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางบนถนน ให้ท่านสมาชิกขับรถได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา และกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ณ จุดเกิดเหตุ จะให้บริการรถยกรถลากรถของท่านสมาชิกไปยังอู่ซ่อมที่เหมาะสม และใกล้เคียงที่สุด

ตัวอย่างการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการรถยกรถลาก
 • บริการซ่อมฉุกเฉิน
 • บริการเติมน้ำมันรถฉุกเฉิน
 • บริการช่วยเหลือของช่างกุญแจ
 • บริการติดต่อรถเช่า โรงแรม ที่พัก

ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
ประสานงานเท่านั้น


บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
เพราะเรารู้ว่าบ้านและครอบครัว มีความหมายกับท่านสมาชิกแค่ไหน เราจึงเตรียมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ไว้คอยรองรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกวัน ตลอด 24 ชม. ให้ท่านสมาชิกรู้สึกอุ่นใจตลอดเวลา
 

ตัวอย่างการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการช่วยเหลือของช่างกุญแจ
 • บริการช่วยเหลือทางด้านการประปา
 • บริการช่วยเหลือทางด้านการไฟฟ้า
 • บริการช่วยเหลือทางด้านเครื่องปรับอากาศ
 • บริการช่วยเหลือทางด้านหลังคาและเพดาน

 

ประสานงานเท่านั้น


เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ บัตรหลัก ที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่
 • การให้บริการ Signature Roadside Assistance & Towing ให้บริการทั่วประเทศไทย
 • บริการนี้ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
 • สำหรับการให้บริการรถยกรถลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรถยกรถลาก ไว้ที่ 1,500 บาทต่อครั้งหรือ 20 กิโลเมตรแรกและไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ทั้งนี้ท่านสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากนี้
 • ติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566

 

วงเงินคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ 

ปลอดภัยตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวออกจากประตูบ้านทั้งครอบครัวทุกครั้งที่ท่านสมาชิกเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจากบริษัทประกันภัยระดับโลก ด้วยวงเงินประกัน และกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงท่านสมาชิกชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ เท่านั้น

ตรวจสอบความคุ้มครอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสินไหม คลิก
 

เงื่อนไข
 • โปรดศึกษาข้อตกลงคุ้มครอง การชดเชยสินไหมและ เงื่อนไขอื่นๆ ได้ใน กรรมธรรม์ประกันภัยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566

 

แผนคุ้มครองบัตรหาย
ยกระดับความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับด้วย Zero Liability แผนป้องกันการนำหมายเลขบัตรของท่านสมาชิกไปใช้ กรณีบัตรสูญหาย หรือ ถูกโจรกรรมโดยท่านสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง สูงสุด 48 ชั่วโมง ก่อนการแจ้งอายัดบัตรฯ
  
เงื่อนไข:

 • บริษัทฯรับผิดชอบยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาทต่อบัญชี ทั้งนี้ส่วนที่เกินท่านสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 • บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินภายใน 45 วัน

 
บัตรเครดิต กรุงศรี

“กรุงศรี พอยต์”

คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย แลก รับง่าย ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 • แลกรับส่วนลดทันที ณ จุดขาย รวมกว่า 10,000 สาขาทั่วไทย
 • แลกรับสินค้าและบัตรกำนัล มากกว่า 500 รายการ
 • แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี เริ่มต้นที่ 1,000 พอยต์ ลดค่าบิลบัตรฯ 100 บาท
 • แลก E-COUPON ส่วนลดกับร้านค้าชั้นนำ
 • แลกแทนเงินบริจาค กับมูลนิธิและองค์กรการกุศล
 • แลกไมล์สะสมกับสายการบินชั้นนำ อาทิ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส, เจแปนแอร์ไลน์, แอร์เอเชีย และ คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • โอนคะแนนเป็นคะแนน พาทเนอร์ชั้นนำ  
 • โอนคะแนน ระหว่างบัตรเครดิต กรุงศรี บัญชีหลักของสมาชิกฯ หรือ บุคคลที่ใช้นามสกุลเดียวกัน ได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE

ดาวน์โหลด UCHOOSE Application  เพียงสแกน QR Code นี้
บัตรเครดิต กรุงศรี

• สะดวกสบายมากกว่า
 
Krungsri Smart Plan
แผนผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน เพื่อทุกรางวัลชีวิตที่ท่านอยากให้แก่ตัวเองหรือคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ แพ็คเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
Krungsri Smart Bill 
บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับความสะดวกสบาย ในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
สำหรับการซื้อสินค้าและบริการยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า
เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มและ / หรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสด ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
ชำระขั้นต่ำ 500 บาท 
หรือ 10% ของยอดค้างชำระแล้วแต่ยอดใดจะมากกว่า
ออกบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
 
บัตรเครดิต กรุงศรี รับคะแนน “กรุงศรี พอยต์” 

ใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี พอยต์” ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, การเติมน้ำมันที่บางจาก, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, เบี้ยประกันแบบยูนิต ลิงค์, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และขอยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวมถึงร้านค้าที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร (UK) โดยยังคงได้รับคะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" สำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และในสหราชอาณาจักร (UK) โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท
รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน โดยทุก 2 คะแนน "กรุงศรี พอยต์" สามารถโอนเป็น 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์ และ เอเชียไมล์ หรือ ทุก 3 คะแนน "กรุงศรี พอยต์"  สามารถโอนเป็น 1 แจลไมล์เลจแบงค์
สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี สามารถรวบรวมคะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์” จากทุกบัตรหลักแต่ละประเภทภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ใบ เพื่อแลกรับของกำนัลรวมถึงรอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์, เอเชียไมล์ (ยกเว้น แจลไมล์เลจแบงค์ ไม่สามารถรวมคะแนนได้)
แลกคะแนน ณ จุดขาย
ทุก 1,000 คะแนน มีค่าเท่ากับ 100 บาทเพื่อเป็นส่วนลด ณ ร้านค้าชื่อดัง
 
• ส่วนลดถูกใจ
 
รายการส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมายทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี

คำสัญญาในการให้บริการลูกค้าของบัตรเครดิต กรุงศรี

• ข้อความในใบสมัครอ่านง่าย อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน 
• บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าและติดตามหนี้ที่เต็มใจให้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆเสมอ 
• บริษัทฯ ให้สินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

    • เป็นลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
    • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
    • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

    • รายได้ประจำ 70,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

    • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,080,000 บาทขึ้นไป
    • บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
    • จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
 

กรณีสมัครบัตรเครดิตโดยอายัดบัญชี

เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัคร เพียงคุณเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี และนำมาวางค้ำประกันสำหรับการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตและได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport (ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีที่พำนักอาศัยในประเทศไทย ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้)
 


 

ผู้สมัครบัตรเสริม
    • อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก
 
เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
บัตรเครดิต กรุงศรี

 

บัตรเครดิต กรุงศรี
 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 
 
 
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ     
     ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท 

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: 
กรณีบัตร Visa : 
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp 
กรณีบัตร MasterCard : 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น