บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด

อภิสิทธิ์ระดับสูงสุด…เพื่อทุกความต้องการของธุรกิจ
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี* 
บัตรเครดิต กรุงศรี
ลักษณะเด่นของบัตร
สิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
ค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด


 
Monthly Statement Report

เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร กับรายงานสรุปข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ส่งตรงถึงมือท่านทุกๆ เดือน

 

Corporate Rewards
ใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป  รับคะแนน "กรุงศรี โบนัส" 1 คะแนน  (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี โบนัส”  ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส" ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, การเติมน้ำมันที่บางจาก, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 

รับเครดิตเงินคืน 2%*

เมื่อชำระค่าน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 66


* เงื่อนไข :

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • จำกัดการคำนวณรายการเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท/1 หมายเลขบัตร/1 รอบบัญชี
 • รายการเงินคืนที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้ในรอบบัญชีที่ทำรายการ โดยจะมีการแสดงรายการไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกบัตร
 • สงวนสิทธิ์ในการงดให้คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

 

บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ของ การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
อภิสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge พิเศษของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สูงสุด 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทินต่อบัญชี เพียงแสดงบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ของท่าน และ Boarding Pass ของสายการบินไทย
 

* เงื่อนไข :

 • สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด สามารถใช้บริการ Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินภายในประเทศ ได้ 2 ครั้งต่อปีปฏิทินต่อบัญชี 
 • ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2.30 ชม. ต่อ 1 ครั้ง ถ้าเกินกว่านั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด 
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรฯและเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบเท่านั้น ผู้ติดตามสามารถขอใช้บริการได้โดยผู้ถือบัตรฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด 
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge สามารถใช้บริการได้เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายส์ 
 • การใช้บริการของห้องพักรับรองพิเศษนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ อาทิ บริการนวด ห้องอาบน้ำ ฯลฯ โดยผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการเสริมด้วยตนเอง ในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด
 • ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ที่ Royal Silk Lounge.

 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

ปลอดภัยตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวออกจากประตูบ้านทั้งครอบครัว ทุกครั้งที่เดินทางไปทั้งในและต่างประเทศ ดัวยแผนประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท กรณีเสียชีวิต หรือทุพลลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงชำระค่าเดินทางด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด
 • ประกันเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป
 • บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด จะได้ค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 10,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
 • ประกันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง
 • ท่านสมาชิกที่ชำระบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด จะได้ค่าชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 10,000 บาท
 • ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง และหรือการลดจำนวนวันเดินทาง เป็นวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อกรณี*

ตรวจสอบความคุ้มครอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสินไหม คลิก
 


• สะดวกสบายมากกว่า
 
รอบระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยนานถึง 50 วัน

บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด มอบความสะดวกในการชำระเงินแก่ท่านด้วยการยืดรอบระยะเวลาชำระเงิน นานถึง 50 วัน หากชำระแบบเต็มจำนวนตามที่กำหนด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่บันทึกรายการและวันครบกำหนดชำระเงินของท่าน) เพื่อให้ท่านมีอำนาจสูงสุดในการบริหารเงินในรอบระยะเวลานานเพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดให้แก่ท่าน
 

สิทธิในการเลือกชำระคืนบางส่วน

บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ให้ทางเลือกในการชำระค่าใช้จ่ายโดยท่านสามารถเลือกชำระคืนขั้นต่ำตามที่กำหนดของบริษัทฯ (มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) หรือ เลือกชำระเต็มจำนวน
 

สิทธิการเบิกเงินสดฉุกเฉินได้สูงสุดถึง 50%
สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด สามารถเบิกถอนเงินสดได้สูงสุดถึง 50% ของวงเงินบัตรเครดิตโดยขึ้นอยู่กับวงเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มและ/หรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสดตามเกณฑ์ของบริษัท
 
บัตรเครดิต กรุงศรี

รับคะแนน “ กรุงศรี พอยต์” 
ใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี พอยต์” ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, การเติมน้ำมันที่บางจาก, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, เบี้ยประกันแบบยูนิต ลิงค์, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และขอยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวมถึงร้านค้าที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร (UK) โดยยังคงได้รับคะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" สำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และในสหราชอาณาจักร (UK) โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท
รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน โดยทุก 2 คะแนน "กรุงศรี พอยต์" สามารถโอนเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์ และ เอเชียไมล์
หรือ ทุก 3 คะแนน "กรุงศรี พอยต์" สามารถโอน เป็น 1 แจลไมล์เลจแบงค์
 
• ส่วนลดถูกใจ
 
รับส่วนลดจากร้านอาหาร, ห้องอาหารโรงแรมชื่อดัง ทั้งในประเทศและทั่วโลก
   
คำสัญญาในการให้บริการลูกค้าของบัตรเครดิต กรุงศรี
 
• ข้อความในใบสมัครอ่านง่าย อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน
• บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าและติดตามหนี้ที่เต็มใจให้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆเสมอ
• บริษัทฯ ให้สินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าเป็นสำคัญ
 


 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด

คุณสมบัติของธุรกิจ

 บริษัทมหาชน ,บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทย
 ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
 สัดส่วนผู้ถือหุ้นต้องมีผลเป็นบวก
 
คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
 ชาวไทย หรือ ชาวต่างชาติ
 
หมายเหตุ :
ประเภทธุรกิจที่ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครได้แก่ ผับ บาร์ ค้าอาวุธสงคราม ธุรกิจทางทหาร ค้าโสเภณี ค้าพนัน

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สำหรับบริษัท
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของบริษัท
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาPassport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด

สำหรับผู้ถือบัตร
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด พร้อมลายเซ็นของผู้ถือบัตร 
 • สำหรับลูกค้าชาวไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลังแยกแผ่น) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลายเซ็น
    สำหรับชาวต่างชาติ : ใช้สำเนา Passport และ Work Permit ที่มีอายุคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไป พร้อมลายเซ็น
 • แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 

สอบถามรายละเอียดการสมัครและติดต่อขอรับใบสมัครที่
Corporate Hotline โทร. 0 2646 3333

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
บัตรเครดิต กรุงศรี

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

 

 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
 
 

ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท 

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: 
กรณีบัตร Visa : 
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp 
กรณีบัตร MasterCard : 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html


นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราสูงสุดไม่เกิน 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) พื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น