พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

สินเชื่อบุคคล จัสแคช

กดเงินหรือรับเงินก้อน ง่าย ๆ ผ่อนจ่ายสบาย ๆ​

สินเชื่อบุคคล จัสแคช

 • สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
 • อนุมัติครั้งเดียว มีวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนสะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ตลอด 24 ชม.
 • เลือกผ่อนได้สูงสุด 60 งวด หรือ เลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 5%
 • คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ศูนย์บริการกรุงศรี จัสแคช โทร. 0 2 646 3000 ตลอด 24 ชม.

ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
บริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard/Loan/Just-Cash
 
 

ท่านสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อเงินสดได้หลากหลายช่องทาง

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25 บริการเบิกถอนเงินสดโอนเข้าบัญชีทันทีผ่านแอป UCHOOSE*

ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เพียงดาวน์โหลดแอป UCHOOSE แอปเดียว ตอบโจทย์ตรงใจ
 • โอนเงินเข้าบัญชีทุกธนาคาร หรือ พร้อมเพย์ทันที (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
 • วงเงินเบิกถอน
  • 5,000 – 500,000 บาท/วัน (สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระรายเดือน)
  • 1,000 – 100,000 บาท/วัน (สำหรับสินเชื่อชำระขั้นต่ำ)
 • ชำระค่างวดหรือชำระสินเชื่อผ่านแอปธนาคาร หรือบาร์โค้ดสะดวกผ่านแอป
 • ขอใบแจ้งยอดย้อนหลังได้นาน 6 เดือน
 • สมัครรับใบแจ้งยอดทางอีเมล์

บัตรเครดิต กรุงศรี

  ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25 บริการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM

สะดวก กดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มทุกธนาคาร*  5 ครั้ง / วัน สูงสุด ไม่เกิน 100,000 / วัน
สบาย จ่ายขั้นต่ำเพียง 5%

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25 บริการเบิกถอนเงินก้อนผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ*

สั่งเงินสดได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
โทรสั่งเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากกับบริการ (Just Cash Line) หมายเลข 0 2646 3000
เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนงวดที่ท่านต้องการ ตั้งแต่ 6 - 60 เดือน

หมายเหตุ:
*เฉพาะท่านที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลา 13:30 น. และให้โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทยเท่านั้น สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ใช้เวลาโอนเงินใน 3 วันทำการ

ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบวงเงิน /ตรวจสอบ/ขอใบแจ้งยอดบัญชี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงโทร. 0 2 646 3000  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
รายละเอียดดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมต่างๆ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ยอดเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ  
 =   [ยอดเงินคงค้างสุทธิ + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน] x 5% ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
=   [ยอดต้นคงค้างสุทธิ + อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกต่อปี x จำนวนวัน] / 365
 
วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อเดือน
การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อเดือน
 =   [ยอดสินเชื่อหักยอดเงินต้นที่ชำระแล้ว (ถ้ามี) x อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี x จำนวนวัน] / 365                                                   
 
วิธีการคำนวณยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 =   [ยอดสินเชื่อ / ระยะเวลาการผ่อนชำระ] +  [ยอดสินเชื่อ x (ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน % ต่อเดือน)]
 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้สินเชื่อบุคคล จัสแคช
 » รายละเอียด และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

บริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard/Loan/Just-Cash

สัญญาให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช ทำที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของคำขอรับสินเชื่อนี้ (ผู้กู้) ตกลงขอรับสินเชื่อบุคคล จัสแคชจากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (ผู้ให้กู้) ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติ และตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ผู้ให้กู้จะได้กำหนดและให้มีผลใช้บังคับเป็นคราวๆ ไปทุกประการ
1. ผู้กู้ตกลงขอรับสินเชื่อบุคคล จัสแคช จากผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้ตกลงให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช แก่ผู้กู้ในวงเงินสินเชื่อตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ผู้กู้รับทราบและตกลงว่าผู้กู้อาจขอรับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือเป็นคราวๆ ไป ซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ให้กู้กำหนดภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้กู้ โดยผู้กู้จะลงลายมือชื่อในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือปฏิบัติตามวิธีการขอรับเงินกู้ตามข้อ 3. หรือวิธีอื่นที่ผู้ให้กู้กำหนดเป็นคราวๆ ไปและให้ถือว่าจำนวนที่ผู้กู้ขอรับไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงินกู้ตามสัญญานี้
สินเชื่อบุคคล จัสแคช เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน และ/หรือแบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผู้กู้มีสิทธิร้องขอใช้วงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดใช้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการและพิจารณาอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้
 
2. วงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้อนุมัติตามข้อ 1. เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้สามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด) ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมถึงระยะเวลาที่ผู้กู้เป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ รวมถึงกลักเกฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ไม่กระทบกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกใช้ไปแล้ว
 
3. เพื่อประโยชน์ในการรับและให้สินเชื่อตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงว่า การเบิกใช้สินเชื่ออาจทำได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อนี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ให้กู้อาจจัดให้มีเพิ่มเติมในภายหลังนั้น ถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ และให้บรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจ่ายซึ่งบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐานการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้ ทั้งนี้ ช่องทางการเบิกใช้สินเชื่อรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้
ก. การฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้กู้มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้กู้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ หรือตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด และให้ถือว่าผู้ให้กู้ได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่ที่ผู้ให้กู้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
ข. การทำคำขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด ผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินตามที่ผู้กู้ร้องขอโดยผู้กู้จะต้องลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด
ค. ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของผู้ให้กู้หรือผู้ให้บริการอื่นตามที่ผู้ให้กู้กำหนดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ของผู้ให้กู้ หรือที่ผู้ให้กู้จัดไว้ให้ หรือผู้ให้บริการอื่นตามที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยใช้รหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้จัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอ หรือที่ผู้กู้ลงทะเบียนได้มาตามวิธีการเบิกต้นเงินที่ผู้ให้กู้กำหนด ทั้งนี้ในการเบิกใช้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้างต้น ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบต่อจำนวนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้กู้ได้ทำคำขอเบิกใช้ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง ในกรณีดังกล่าว ให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็นต้นเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งที่ผู้กู้ได้รับตามสัญญากู้ที่ผู้กู้ทำไว้กับผู้ให้กู้ก่อนหน้านี้
ง. สำหรับผู้กู้ที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้กู้สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้ออกและจัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอโดย ผู้กู้รับทราบว่าผู้กู้อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าว
 
4. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ดังต่อไปนี้
4.1 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้กู้ (รวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากผู้ให้กู้
4.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้ได้ประกาศแจ้งไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซต์ของผู้ให้กู้ เช่น ค่าติดตามทวงถาม หรือค่าออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย หรือชำรุด เป็นต้น หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใดๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
5. ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีและ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ (ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของสมาชิก หรือให้สมาชิกตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนนี้อาจมีจำนวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้เบิกใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากผู้กู้ชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าผู้กู้ยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้กู้ ณ วันที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระเงินจากผู้กู้
 
กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายในสิบ (10) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีผู้ให้กู้จะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ผู้กู้โต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้กู้ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้กู้เพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและยอดหนี้ ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่ผู้กู้จะพิสูจน์ได้ว่ารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้กู้เองทั้งนี้ ผู้กู้ต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี
 
เมื่อผู้ให้กู้ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังที่ระบุในข้อนี้ตามที่ผู้กู้แจ้งได้ความประสงค์ต่อผู้ให้กู้แล้ว ให้ถือว่าผู้ให้กู้ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 
6. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่า สำหรับสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชำระเป็นงวด ผู้กู้อาจชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดยผู้กู้ต้องติดต่อผู้ให้กู้เพื่อสอบถามยอดชำระปิดบัญชีตามช่องทางที่กำหนด และผู้กู้ต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมและหนี้อื่นๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
 
7. ผู้กู้ตกลงชำระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้โดยการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและ/หรือชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้กู้และธนาคาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ให้กู้กำหนด
 
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปตัดชำระหนี้ตามลำดับก่อนหลังดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ค้างชำระ ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี
 
8. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
8.1 ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หรือค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดและไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใดๆ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้จนเสร็จสิ้น
8.2 ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญา
8.ผู้กู้ถึงแก่ความตาย สาบสูญ ล้มละลาย ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
8.ผู้กู้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่น
8.ผู้กู้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้ให้กู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมีผลให้ผู้ให้กู้เห็นว่าสมาชิกมีฐานะทางการเงินไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาอันมีผลต่อการชำระหนี้
8.เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ/การให้บริการของผู้ให้กู้
8.ผู้กู้ไม่มียอดค้าง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่มีการติดต่อผู้ให้กู้หรือผู้ให้กู้ไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน
8.ผู้กู้ใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 
9. เมื่อเกิดเหตุตามที่กำหนดในข้อ 8.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตร/สินเชื่อชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญาและเตือนให้ผู้กู้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้แก้ไข) ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้และให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระทันที พร้อมทั้งเรียกให้ผู้กู้ชำระคืนบรรดาหนี้ทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระ หนี้ที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้กู้ สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้กู้ตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่าผู้ให้กู้สละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆแก่ผู้กู้แต่ประการใด
 
10. ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 9.)
10.1 ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้มอบให้กับผู้กู้จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข
10.2 กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หรือค่างวดที่ถึงกำหนดชำระงวดใดงวดหนึ่ง หากผู้กู้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 4.1 ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในกรณีผิดนัดชำระหนี้ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนดจนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย
 
11. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบทันที โดยทำเป็นหนังสือหรือตามวิธีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) แอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยบรรดาเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่ผู้ให้กู้ส่งไปยังผู้กู้ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือช่องทางออนไลน์ หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือที่ทำงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าจะถึงตัวผู้กู้หรือมีผู้ใดรับไว้ หรือผู้กู้จะได้เห็นคำบอกกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
 
12. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้โอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยผู้ให้กู้จะส่งคำบอกกล่าวการโอนสิทธิให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี
 
13. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้นั้นจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้กู้
 
14. ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และทาง www.krungsricard.com ล่วงหน้าก่อนจะมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่สมาชิก ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับได้ทันที โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบผ่านช่องทางระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ผู้ให้กู้ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ผู้ให้กู้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และผู้กู้ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้อีกทั้งสิ้น
 
15. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ผู้กู้ได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผู้ให้กู้อาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ส่วนอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้ยังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น


ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อบุคคล จัสแคช ทั้งนี้ ผู้ให้กู้จะทำการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้ผู้กู้ทราบต่อไป

 


Oct 22