พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

รับเครดิตเงินคืน 5%* ที่ ห้างสรรพสินค้า EDION ประเทศญี่ปุ่น


รับเครดิตเงินคืน 5%*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร JCB และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน) ต่อช่วงเวลาที่กำหนด ที่ห้างสรรพสินค้า EDION ประเทศญี่ปุ่น
 • 1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน)
 • 1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน)
 • 1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67 (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน)


1 ก.ย. 66 – 29 ก.พ. 67
ที่ ห้างสรรพสินค้า EDION ประเทศญี่ปุ่น

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังต่อไปนี้
  • 1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน)
  • 1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน)
  • 1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67 (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยน)
  • ยอดใช้จ่ายสะสมและสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนจะถูกนับใหม่ เมื่อหมดระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วง
 • จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 เยนต่อหมายเลขบัตรเครดิต ต่อระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วง
 • ต้องชำระเงินด้วยบัตร JCB
 • บัตร JCB ที่ออกในประเทศรัสเซีย เมียนมาร์ มองโกเลีย และญี่ปุ่น ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจาก JCB International Co., Ltd. หรือจากร้านค้า
 • ไม่สามารถโอนสิทธิในการรับข้อเสนอนี้ให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และรายการส่งเสริมการขายอาจมีการยกเลิกก่อนกำหนดในกรณีที่จำนวนเครดิตเงินคืนถึงงบประมาณที่กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบที่ร้านค้า หรือ คลิก
 • สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนจะนับตามวันที่ทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม อาจไม่ได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนในกรณีที่เกิดการประมวลผลธุรกรรมล่าช้าด้วยสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลธุรกรรมภายในระยะเวลาประมวลผลที่กำหนด
 • เครดิตเงินคืนจะได้รับภายใน 60 วันหลังจากจบแคมเปญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมในส่วนของเครดิตเงินคืนนี้ เนื่องจากเครดิตเงินคืน จะคืนในรูปแบบของภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund)
 • เฉพาะธุรกรรมที่ชำระเป็น JPY เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำนวนเงินที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะเป็นจำนวนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนของทศนิยมลงเป็นจำนวนเต็           
 • ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเครดิตเงินคืนได้ในกรณีต่อไปนี้
  • หากรายการสินค้าหรือบริการมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืนเงิน หรือหากถือเป็นการฉ้อโกง
  • หากยกเลิกบัตรหรือไม่ได้ตั้งค่าบัญชีภายในวันที่จ่ายเงินคืน
  • เมื่อหมายเลขบัตรมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนบัตรหรือการออกบัตรใหม่ก่อนวันที่จ่ายเงินคืน
  • หากสถานการณ์เป็นสมาชิกใช้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการคืนเงิน
  • หากไม่สามารถชำระเงินได้ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เนื่องจากระบบล้มเหลว เป็นต้น
  • หากชำระเงินผ่านบุคคลที่สามแทนการชำระเงินโดยตรงกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • โปรดทราบว่า JCB International Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเป็นผลมาจากการใช้แคมเปญนี้
 • โปรดทราบว่า JCB International Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดจากแคมเปญเครดิตคืนเงินนี้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสร้างความเสียหายให้กับ JCB International Co., Ltd. หรือบุคคลที่สามผ่านการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรโมชั่นนี้ JCB International Co., Ltd. อาจระงับหรือยกเลิกข้อเสนอพิเศษ หรือธุรกรรมการขายอื่น ๆ ซึ่งในกรณีนี้ เงื่อนไขในการให้สิทธิพิเศษที่สะสมจนถึงเวลาที่ยกเลิกทั้งหมดจะหมดอายุย้อนหลัง
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เป็นระยะเวลาที่มีกำหนดจะดำเนินการ ณ วันที่เปิดเผยข้อมูล รายการส่งเสริมการขายนี้อาจดำเนินต่อไปหลังจากระยะเวลาข้างต้น
 • ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ เดือนส.ค. 66
เงื่อนไขทั่วไป
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และผู้ให้บริการกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

รับบัตรโดยสารสูงสุด กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด ไป-กลับ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5%* เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ประเทศญี่ปุ่น

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ Foto Hotel รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์

แลกพอยต์รับส่วนลดสูงสุด 20% *,**,*** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,700 บาท**** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)