ข้อควรรู้
บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สินเชื่อบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

x

 
 
 

พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

รับบัตรโดยสารสูงสุด กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด ไป-กลับ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด


อภิสิทธิ์การท่องเที่ยว พบกับความหลากหลายความพิเศษที่จะยกระดับความสุขและเพิ่มความประทับใจมากกว่าที่เคย

รับสิทธิ์สูงสุด บัตรโดยสารสายการบินและคลาสตามที่กำหนด กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด (Economy Class) 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ บินตรง) รถลีมูซีนส่วนตัว และบริการ ณ สนามบิน สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
 
*สงวนสิทธิ์แลกสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 รายการ (บัตรโดยสาร/รถลีมูซีน/บริการ ณ สนามบิน) ร่วมกันเท่านั้น
*สงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวันใช้สิทธิ์ประโยชน์ทั้ง 3 รายการ (บัตรโดยสาร/รถลีมูซีน/บริการ ณ สนามบิน) ได้
 
ยอดใช้จ่ายสะสม เส้นทางและสายการบิน รถลีมูซีนส่วนตัว
ที่พัก-สนามบิน*
บริการ ณ สนามบิน*
1.5 – 2.99 ล้านบาท เส้นทางในประเทศ
(สายการบินไทย/ไทยสมายล์แอร์เวย์)
Camry หรือ เทียบเท่า
1 ครั้ง
 
3.0 – 4.99 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
(สายการบินไทย/เจแปนแอร์ไลน์)
Alphard หรือ เทียบเท่า
1 ครั้ง
 
5.0 – 7.99 ล้านบาท เส้นทางยุโรป
(สายการบินไทย/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์)
Alphard หรือ เทียบเท่า
1 ครั้ง
Meet & Greet Service 1 ครั้ง
เฉพาะขาเข้าเท่านั้น
8.0
ล้านบาทขึ้นไป
เส้นทางอเมริกา
(สายการเอเอ็นเอ/อีว่า)
Alphard หรือ เทียบเท่า
1 รอบ
Meet & Greet Service + Buggy Service 1 ครั้ง
เฉพาะขาเข้าเท่านั้น
 

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ผู้ถือบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์ต่อปีปฏิทิน
 • สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมียอดใช้จ่ายถึงตามเงื่อนไข และต้องได้รับการคอนเฟิร์มยอดใช้จ่ายจาก Call Center ของบริษัทฯ ก่อนแลกสิทธิประโยชน์เท่านั้น สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง โทร 02 296 4565 สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 02 296 5566
 • สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ Call Center ของบริษัทฯ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง โทร 02 296 4565 สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 02 296 5566
 • ยอดใช้จ่ายสะสมดังกล่าวไม่นับรวมยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ค่าเบี้ยประกันทุกประเภทและUNIT LINK ยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดน้ำมันทั้งหมด และยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง ยอดกดเงินสด ยอดแบ่งชำระรายเดือน ค่าสาธารณูปโภค หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี โดยนับเฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
 • ท่านสมาชิกสามารถทำรายการแลกสิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 68 ผ่าน Call Center ของบริษัทฯ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง โทร 02 296 4565 สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 02 296 5566
 • สงวนสิทธิ์การแลกสิทธิประโยชน์(บัตรโดยสาร/ลีมูซีน/Meet&Greet/Buggy) โดยต้องแลกพร้อมกันและใช้ร่วมกันเท่านั้น ไม่สามารถแลกและ/หรือใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ ได้
 • สงวนสิทธิ์การแลกสิทธิประโยชน์ (บัตรโดยสาร/ลีมูซีน/Meet & Greet/Buggy) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันใช้สิทธิประโยชน์(บัตรโดยสาร/ลีมูซีน/Meet&Greet/Buggy)ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่นทดแทนได้
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสาร
 • สามารถเลือกรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์/เอเอ็นเอ/อีว่า 1 ที่นั่ง  (ไป-กลับ เที่ยวบินตรง) ชั้นประหยัด เฉพาะ Booking Class V/W (สารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์/สายการบินเอเอ็นเอ/สายการบินอีว่า) Booking Class S (เจแปนแอร์ไลน์) และ Booking Class T (สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์) เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันใช้สิทธิประโยชน์(ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนวันที่เดินทาง)ได้
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาทิ ค่าส่วนต่างที่เกิดจากการอัพคลาส จากคลาสที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไข หรืออื่นๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง
 • สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์รับบัตรโดยสารเส้นทางอเมริกาสามารถเลือกรับบัตรโดยสาร เส้นทางในทวีปแถบยุโรปหรือเอเชียหรือภายในประเทศไทยได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์รับบัตรโดยสารเส้นทางในทวีปแถบยุโรปสามารถเลือกรับบัตรโดยสาร เส้นทางในทวีปแถบเอเชียหรือภายในประเทศไทยได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 •  สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์รับบัตรโดยสารเส้นทางในทวีปแถบเอเซียสามารถเลือกรับบัตรโดยสาร เส้นทางภายในประเทศไทยได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินไทย/ไทยสมายล์แอร์เวย์/เจแปนแอร์ไลน์/สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์/ลุฟท์ฮันซ่า/ออสเตรียนแอร์ไลน์/เอเอ็นเอ/อีว่า
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการรถลีมูซีน
 • บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และที่พักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น 
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันใช้สิทธิประโยชน์(ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนวันที่เดินทาง)ได้
 • หากไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) หรือปฏิเสธการรับบริการ จะถือว่าได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นๆครบถ้วนแล้ว
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาทิ ค่าส่วนต่างที่เกิดจากการระยะทางรับหรือส่ง จากที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไข หรืออื่นๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันกลับผ่าน SMS
 • จำกัด จำนวนสูงสุด 1 รอบ/บัญชีบัตรหลัก
 • การรอรับที่สนามบิน: เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยานไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้
  • “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ”
   • อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ระหว่างประตู 3-4
  • “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง”
   • อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ หรือ จุดนัดพบชั้น 1 ประตู 5
   • อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ หรือ จุดนัดพบชั้น 1 ประตู 11
  • เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน  หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว 
  • ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์ให้มีการรอรับนานกว่า 120 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121
 • การรอรับจากที่พัก: พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์ให้มีการรอรับนานกว่า 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว้ บริษัทจะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น การปิดถนน น้ำท่วมหรือการก่อการร้าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงสถานการทันทีและจะทำการจัดรถเข้ารับทดแทนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้ารับหากสถานการณ์ร้ายแรง โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากประเมินสถานการณ์ทันที
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ ณ สนามบิน
 • บริการ Meet & Greet และ บริการ Buggy ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิและสำหรับโดยสารขาเข้าเท่านั้น ทั้งนี้บริการ Buggy (รถกอล์ฟ) สามารถใช้ได้เฉพาะ Gate C E F G เท่านั้น หากเครื่องบินเทียบที่อาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-ส่ง (BUS GATE) หรือ Gate D หน้าจุด Immigration การให้บริการ Buggy (รถกอล์ฟ) จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะถือว่าได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันใช้สิทธิประโยชน์(ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนวันที่รับบริการ)ได้
 • หากไม่แสดงตนตามที่นัดหมายใว้ (No-Show) หรือปฏิเสธการรับบริการ จะถือว่าได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาทิ ค่าส่วนต่างที่เกิดจากจำนวนผู้รับบริการ จากที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไข หรืออื่นๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง
 • สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ตัวแทน (Airport Representative) จะถือป้ายที่มีชื่อของผู้โดยสารมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน
 • บริการ Buggy Service สามารถรองรับผู้โดยสารใด้สูงสุด 2 ท่านต่อคัน ผู้โดยสารต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแห่ง ราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสินค้าใดๆ ที่นำเข้าสู่อาณาจักร

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

แลกพอยต์รับส่วนลดสูงสุด 20% *,**,*** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,110 บาท**** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ณ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิกสัตว์ทั่วประเทศ

ช้อปช่วยโลก! กับบัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด

แลกพอยต์ช้อปฟิน กับ 4 บัตรกำนัลห้างฯ