พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม


เพียงแนะนำเพื่อน (ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี มาก่อน)

สมัครบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ที่จุดบริการรับสมัครบัตรที่ห้างโฮมโปร


ผู้แนะนำ
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน*

เมื่อเพื่อนได้รับอนุมัติบัตรและมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่าน
 

ช่องทางการสมัคร: จุดบริการรับสมัครบัตร ณ ห้างโฮมโปร ทุกสาขา


1 ส.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

 

หลักเกณฑ์การสมัครบัตรและโปรโมชั่นสำหรับผู้ถูกแนะนำ

บัตรเครดิต กรุงศรี

 

ขั้นตอนการสมัครผ่าน UCHOOSE

บัตรเครดิต กรุงศรี

 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินสำหรับผู้แนะนำ

 • ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรใดบัตรหนึ่งเป็นอย่างน้อย อาทิเช่น บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์/ กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม / กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม / กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด/ กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม/ กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด/ โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม/ เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม และ สยามทาคาชิมายะ (ทุกประเภท) และยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรอยู่ เท่านั้น และทำการแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ที่เคาน์เตอร์รับสมัครบัตรที่ห้างโฮมโปร เท่านั้น
 • ผู้แนะนำสามารถแนะนำเพื่อนเพิ่มได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องทำการสมัครบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ผ่านจุดรับสมัครบัตรที่ห้างโฮมโปรด้วยตนเอง โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิต กรุงศรี และชื่อ นามสกุล ของผู้แนะนำในใบสมัครช่องข้อมูลผู้แนะนำ พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนและดำเนินการตามขั้นตอนจนครบ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขตามหมายเลขบัตรของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำกรอกไว้ในใบสมัคร
 • กรณีที่ผู้ถูกแนะนำต้องการดำเนินการสมัครบัตรฯ ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง UCHOOSE ผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำสามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์รับสมัครบัตรที่ห้างโฮมโปรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งวิธีการและรหัสของเจ้าหน้าที่กับท่าน โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตผู้แนะนำทั้งหมด 16 หลักตามด้วยรหัสของเจ้าหน้าที่ ลงในช่อง” รหัสผู้แนะนำให้สมัคร” หากผู้ถูกแนะนำไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลของผู้แนะนำ บริษัทจะไม่นับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขให้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำ คือ ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิต กรุงศรีบัตรใดบัตรหนึ่งมาก่อนอยู่ในปัจจุบัน หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นรายๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำที่สมัครบัตรฯ ผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการบัตรเครดิต เพื่อตรวจสอบจำนวนและสถานการณ์สมัครของผู้ถูกแนะนำ และผู้แนะนำสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ถูกแนะนำที่เข้าเงื่อนไขเพื่อได้รับเครดิตเงินคืนได้ที่ www.krunsricard.com/mgm โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งข้อมูลหลังจากที่จบรายการภายในวันที่ 15 ก.พ. 67
 • กรณีพบรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำจากผู้แนะนำหลายท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลการสมัครบัตรตามลำดับที่บริษัทฯ ได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยยึดถือข้อมูลในระบบของบริษัทฯ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เฉพาะผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร (ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักไม่นับรวม รายการยอดถอนหรือบริการเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภทและยูนิตลิงค์ (UNIT LINK), ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท, การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าปรับ, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกหรือยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง) จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่านตามเงื่อนไขรายการนี้ ซึ่งผู้แนะนำมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาทต่อท่าน
 • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และถูกนับเป็นผู้ถูกแนะนำตามรายการนี้แล้ว จะต้องไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ผู้แนะนำมีการรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จากรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าเครดิตเงินคืน
 • สำหรับการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% นั้น สำหรับเครดิตเงินคืนทางบริษัทจะเรียกเก็บรวมกับยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบที่ท่านได้รับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัลของสมนาคุณจากรายการส่งเสริมการขายกรณีนี้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่านายหน้าตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทในฐานะผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ท่านได้ชำระแล้วให้แก่กรมสรรพากร ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของรางวัลสมนาคุณดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยมีสิทธินำจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปเครดิตกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีที่ได้รับของรางวัล
 • สำหรับเครดิตเงินคืน บริษัทฯ จะส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้แนะนำภายใน 29 ก.พ. 2567
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของรางวัลให้แก่ท่าน
 • สำหรับเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานขายและพนักงานที่ถูกว่าจ้างเพื่อขายบัตรเครดิต กรุงศรี ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับ signature ม็อกเทล 1 แก้ว*จากเชอราตัน สมุย รีสอร์ท

อิ่มคุ้มแบบตะโกน! โดนใจสายกิน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18%*

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ