พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Mastercard ยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ย้อนหลัง

15 ตุลาคม 2564
Mastercard International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ได้แจ้งขยายระยะเวลาให้บริการขอใบบันทึกรายการย้อนหลัง (Sales Slip) ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทไม่สามารถให้บริการขอใบบันทึกรายการย้อนหลัง (Sales Slip) สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Mastercard ได้

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร ตามหมายเลขด้านหลังบัตร