พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

บริการ Krungsri i-CONFIRM ช่องทางยืนยันตัวตน กว่า 15,000 จุดทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สะดวกกว่าที่เคย ง่ายกว่าเดิม ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ด้วยบริการ Krungsri i-CONFIRM ช่องทางยืนยันตัวตน กว่า 15,000 จุดทั่วประเทศ

เข้าใช้บริการยืนยันตัวตนได้แล้ววันนี้ที่ จุดให้บริการ Krungsri i-CONFIRM ดังนี้
 • สาขาธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
 • จุดรับสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อในโฮมโปร
 • ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • จุดให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน*
 • เคาน์เตอร์โลตัสมันนี่พลัส ที่ โลตัส
 • ช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/i-confirm
 
*จุดให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน สามารถยืนยันตัวตนได้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ/หรือ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์
 

ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE

สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี


สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ยืนยันตัวตน
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • แอป UCHOOSE
 • QR Code หรือ Barcode ที่ได้รับจากแอป UCHOOSE
 


ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
 
 FAQ
ถาม:   สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ยืนยันตัวตนที่ Krungsri i-CONFIRM มีอะไรบ้าง ?
ตอบ:   บัตรประชาชนตัวจริง และ QR Code หรือ Barcode ที่ได้รับเมื่อสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลผ่านแอป UCHOOSE
 

ถาม:   จุดบริการยืนยันตัวตน  Krungsri i-CONFIRM มีที่ใดบ้าง ?
ตอบ:
 1. สาขาธนาคารกรุงศรี ทั่วประเทศ         
 2. สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (20 สาขา)         
 3. สาขากรุงศรีออโต้ (42 สาขา)         
 4. จุดรับสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อในโฮมโปร        
 5. ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ทั่วประเทศ         
 6. สาขาเงินติดล้อ (712 สาขา)         
 7. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ         
 8. สาขาโกลบอลเฮ้าส์ ทั่วประเทศ         
 9. หลักทรัพย์กรุงศรี (11 สาขา)         
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี (1 สาขา)         
 11. บริษัท อีทราน เรนทัล จำกัด (1 สาขา)
 12. เคาน์เตอร์โลตัสมันนี่พลัส ที่ โลตัส
 13. จุดให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน (สามารถยืนยันตัวตนได้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ/หรือ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์)
* ช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่ คลิก


ถาม:   ลูกค้าต้องไปยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในกี่วัน ?
ตอบ:   ลูกค้าต้องไปยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่แอป UCHOOSE กำหนด โดยตรวจสอบได้จากข้อความบนหน้า QR Code หรือ Barcode ที่ลูกค้าได้รับ โดยจะมีระบุวันหมดอายุของ QR Code หรือ Barcode
 

ถาม:   หากทำการยืนยันตัวตนที่ Krungsri i-CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ?
ตอบ:  ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลต่อบนแอป UCHOOSE ที่ลูกค้าสมัครบัตร/สินเชื่อ ตามระยะเวลาที่แอป UCHOOSE กำหนด เพื่อให้การสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่และยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง
 

ถาม:    หากไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเกิดอะไรขึ้น ?
ตอบ:    (1)  ในกรณีที่ไม่เกินกว่า 10 วัน ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code หรือ Barcode ใหม่โดยเปิดแอป UCHOOSE
 • ลูกค้ามีบัญชี UCHOOSE: เปิดแอป UCHOOSE > กด “U CARD & LOAN” > กด "ใบสมัครที่ร่างไว้" > กด “รายการใบสมัคร” > ใส่รหัสยืนยัน OTP > กด “เริ่มยืนยัน ตัวตน” > กด “เริ่มลงทะเบียน” > QR Code หรือ Barcode จะแสดงบนหน้าจอ
 • ลูกค้าใหม่: เปิดแอป UCHOOSE > กด “สมัครบัตร” > กด "ใบสมัครที่ร่างไว้" > กด “รายการใบสมัคร” > ใส่รหัสยืนยัน OTP > กด “เริ่มยืนยัน ตัวตน” > กด “เริ่มลงทะเบียน” > QR Code หรือ Barcode จะแสดงบนหน้าจอ
            (2)  ในกรณีที่เกินกว่า 10 วัน นับจากวันที่เริ่มสมัคร ใบสมัครที่ร่างไว้จะถูกลบออก และลูกค้าต้องดำเนินการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลใหม่
 

ถาม:    ลูกค้าสามารถหา QR Code หรือ Barcode ที่ได้รับจากแอป UCHOOSE เพื่อยืนยันตัวตนที่เครื่อง Krungsri i-CONFIRM ได้จากที่ใด ?
ตอบ:    
 • ลูกค้ามีบัญชี UCHOOSE:  เปิดแอป UCHOOSE > กด “U CARD & LOAN” > กด "ใบสมัครที่ร่างไว้" > กด “รายการใบสมัคร” > ใส่รหัส ยืนยัน OTP > กด “เริ่มยืนยัน ตัวตน” > กด “เริ่มลงทะเบียน” > QR Code หรือ Barcode จะแสดงบนหน้าจอ
 • ลูกค้าใหม่: เปิดแอป UCHOOSE > กด “สมัครบัตร” > กด "ใบสมัครที่ร่างไว้" > กด “รายการใบสมัคร” > ใส่รหัสยืนยัน OTP > กด “เริ่มยืนยัน ตัวตน” > กด “เริ่มลงทะเบียน” > QR Code หรือ Barcode จะแสดงบนหน้าจอ
 

ถาม:    ในกรณีที่ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลผ่านแอป UCHOOSE  ไม่ได้รับข้อความผ่านหน้าจอมือถือ (push notification) เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ลูกค้าสามารถตรวจสอบ status การทำรายการผ่านช่องทางใด ?
ตอบ:     
วิธีที่ 1  เข้าแอป UCHOOSE
 • ลูกค้ามีบัญชี UCHOOSE:  กด “U CARD & LOAN” > กด "ใบสมัครที่ร่างไว้" > กด “รายการใบสมัคร” > ใส่รหัสยืนยัน OTP > เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ จะมีหน้าจอแสดงว่าทำรายการสำเร็จแล้ว  (กรณีหน้าจอแสดง QR Code หรือ Barcode ลูกค้าต้องไปทำการยืนยันตัวตนที่จุด Krungsri i-CONFIRM อีกครั้ง)
 • ลูกค้าใหม่:  กด “สมัครบัตร” > กด "ใบสมัครที่ร่างไว้" > กด “รายการใบสมัคร” > ใส่รหัสยืนยัน OTP > เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ จะมีหน้าจอแสดงว่าทำรายการสำเร็จแล้ว  (กรณีหน้าจอแสดง QR Code หรือ Barcode ลูกค้าต้องไปทำการยืนยันตัวตนที่จุด Krungsri i-CONFIRM อีกครั้ง)
 วิธีที่ 2  ติดต่อ Call Center ตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสมัคร