พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน

บัตรเครดิต กรุงศรี

เปิดตัวแล้วเรียบร้อย


ชวนมาทำความรู้จักกับ “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” บริการใหม่ให้คำปรึกษาเรื่องการแก่ไขหนี้และความรู้ทางการเงิน กลไกสำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจ เพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้สามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ดีขึ้น โดยทีมหมอหนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย บสย. และ แบงก์ชาติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2WBAcBq​

สำหรับลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ
รับข้อแนะนำเพื่อแก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเองทันที คลิก https://www.bot.or.th/app/doctordebt/

ลูกหนี้ SMEs 

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึก ได้ทางเว็บไซต์โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 และสำนักงานส่วนภูมิภาคของแบงก์ชาติ

หรือคลิกเลย https://www.bot.or.th/app/doctordebt/enterprise.html

#แบงก์ชาติ #หมอหนี้เพื่อประชาชน”
#KrungsriConsumer #กรุงศรีคอนซูมเมอร์