พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ผ่อนชำระสินค้า Amway eSpring 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษสูงสุด 3 ต่อ


ต่อที่ 1: ผ่อนชำระสินค้า Amway eSpring 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 
ยอดผ่อนชำระ 10 เดือน / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
25,000 – 34,999 บาท 550 บาท
35,000 – 44,999 บาท 800 บาท
ตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป 1,100 บาท

วิธีการลงทะเบียน ต่อที่ 1 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการผ่อนชำระ SMS  ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทำรายการแบ่งจ่ายหรือผ่านช่องทาง App UCHOOSE พิมพ์ AM34" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่หมายเลข 06 1404 5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

ต่อที่ 2: ผ่อนชำระสินค้า Amway eSpring 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายกา
 
ยอดผ่อนชำระ 10 เดือน / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 31,500 บาทขึ้นไป 100 บาท

วิธีการลงทะเบียน ต่อที่ 2 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ SMS  ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทำรายการแบ่งจ่ายหรือผ่านช่องทาง App UCHOOSE พิมพ์ ESP24" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่หมายเลข 06 1404 5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

ต่อที่ 3: ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%**

เมื่อมียอดชำระสินค้า ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไป และไม่เกินมูลค่าสินค้า ลงทะเบียนการแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังทำรายการเท่านั้น สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี
สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี
เพียงกด *465*11931*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก#โทรออก

ยอดผ่อนชำระ
ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%*
 • จำกัดการแลกคะแนน 10 สิทธิ์/ หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ หรือเทียบเท่าการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนน
ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น

ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ :
แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา & แอมเวย์ Online
สินค้าที่ร่วมรายการ: เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการของ Amway เท่านั้น2 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67


อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไข
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายเฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,100 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 11,000 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน AM34 ผ่านทางแอป UCHOOSE หรือผ่านทาง SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องก่อนวันที่ทำรายการ และผ่อนชำระสินค้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น
 • พิเศษ 2 ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 31,500 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
 • พิเศษ 2 ยอดผ่อนชำระ 31,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน ESP24 ผ่านทางแอป UCHOOSE หรือผ่านทาง SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องภายในวันที่ทำรายการ และผ่อนชำระสินค้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น
 • พิเศษ 3 *ยอดผ่อนชำระแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • เมื่อมียอดผ่อนชำระ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไป และไม่เกินมูลค่าสินค้า ลงทะเบียนการแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ของจำนวนที่สมาชิกบัตรโดยแลกคะแนนสะสมภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น จำกัดสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ หรือเทียบเท่าการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนน (จำกัดการแลกคะแนน 10 สิทธิ์/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)ร่วมรายการวันที่ 2 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • สงวนสิทธิ์ร่วมรายการ เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

หมดกังวลเรื่องลืมชำระบัตรเครดิต ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รวมโค้ดส่วนลดเดลิเวอรีชั้นนำ

รับคุ้ม 2 ต่อที่ hangles

รวมสิทธิประโยชน์ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยกับเอไอเอ (AIA) ทั้งปีแรก และปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

ช้อปรับคืนคุ้มกับแฟชั่นแบรนด์ดัง

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 4,500 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%** ที่ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ (โซนพลาซ่า)

KRUNGSRI LADY ช้อปคุ้มที่ศูนย์การค้า สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ

ไอเทมฉ่ำ ลดกระหน่ำ เซฟพอยต์สูงสุด 70%*