พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

โอนกรุงศรีพอยต์ เป็น Airasia Point ลุ้นเที่ยวฟรี


โอนกรุงศรีพอยต์ มาเป็น airasia points ทุก ๆ 1,000 airasia points จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-ฮ่องกง
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท  รวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท รวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 3: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 26,244 บาท

รางวัลที่ 4: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท

รางวัลที่ 5: บัตรกำนัลห้องพัก
Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 10,600 บาท รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท

รางวัลที่ 6: บัตรกำนัลห้องพัก
Zenmaya Oceanfront Phuket Superior Twin 32
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,300 บาท รวมทั้งสิ้น 12,600 บาท

รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 181,324 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด

วิธีการโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์
 • ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี โทร. 0 2646 3555  ขอแลกคะแนนสะสมเป็นคะแนนสะสม airasia points ด้วยรหัส “ BP001”
  • แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลข airasia ของคุณ และจำนวน airasia points ที่คุณต้องการแลก พร้อมด้วยชื่อ-นามสกุล แก่พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ขณะนั้น
 • แลกคะแนนผ่าน UCHOOSE Application โดย เลือกแลกคะแนน airasia points
 • กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ หมายเลขสมาชิก และ จำนวนคะแนนขั้นต่ำ 6,000 คะแนน ขึ้นไป
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม airasia points ภายใน 7 วันทำการ
 • สามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม airasia points ได้ทาง www.airasia.com หรือบนแอป airasia Superapp
 • สมัครเป็นสมาชิก airasia เพื่อรับ หมายเลขสมาชิก airasia ผ่าน www.airasia.com หรือบนแอป airasia Superapp


1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
 • กิจกรรม “การโอนคะแนนแล้วลุ้นเที่ยวฟรี” (“กิจกรรม”) จัดขึ้นโดย บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด  (“ผู้จัด”)
 • กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+7) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2566  และสิ้นสุดในเวลา 23:59 (GMT+7) ของวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (“ระยะเวลากิจกรรม”)  โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลากิจกรรม ณ เวลาใดก็ตาม ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อผู้เข้าร่วม (“ผู้เข้าร่วม”)
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ airasia (กล่าวคือ ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้กิจกรรมสมาชิกและของรางวัล ซึ่งบริหารจัดการโดย BL ในชื่อว่า “โปรแกรม airasia  rewards”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนเฉพาะซึ่งเรียกว่า “หมายเลขสมาชิก airasia” ที่ออกโดย BL ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia ผ่านแพลทฟอร์มที่กำหนด ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนสมาชิกภาพ airasia ใด ๆ ที่ทำขึ้นภายหลังจากระยะเวลากิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน airasia points ภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมต้องทำการโอนคะแนนจากโปรแกรมสะสมคะแนนรางวัลหรือโปรแกรมลอยัลตี้เป็นคะแนน airasia points ให้สำเร็จผ่านทางแพลตฟอร์ม airasia xchange ผ่านการโอนคะแนนแบบทันที หรือโอนคะแนนผ่านโค้ด และ/หรือ การโอนคะแนนบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรที่ร่วมรายการ โอนคะแนนด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ของพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • ผู้เข้าร่วมที่โอนคะแนนสำเร็จทุก 1,000 airasia points รับ 1 สิทธิ์ในการสุ่มจับรางวัล
 • รายการของรางวัล มีดังต่อไปนี้
  • รางวัลที่ 1: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-ฮ่องกง จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 รวม 50,000 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 รวม 50,000 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 3: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 26,244 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 4: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 5: บัตรกำนัลห้องพัก Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 10,600 บาท รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท
  • รางวัลที่ 6: บัตรกำนัลห้องพัก Zenmaya Oceanfront Phuket ห้อง Superior Twin จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,300 บาท รวมทั้งสิ้น 12,600 บาท
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการโอนคะแนนที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำได้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และนับรวมทุกรายการโอนคะแนนจากทุกพันธมิตรสำหรับผู้เข้าร่วมคนเดียวกันได้
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 228 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 212-213 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล(สำหรับทุกรางวัล) และชำระค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรางวัลที่ 1-4)
 • ผู้จัดจะเป็นผู้มอบรางวัลเมื่อผู้จัดได้รับข้อมูลทั้งหมดตามที่เห็นสมควร
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ทราบผ่านทาง airasia rewards Thailand’s Facebook ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 • จะมีผู้ชนะสิบ (10) รายที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับรางวัลหนึ่ง (1) รางวัลจากประเภทรางวัลใดประเภทหนึ่ง และรางวัลจะถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หลังจากเจ็ด (7) วันนับจากเวลาที่ผู้จัดงานพยายามสื่อสารครั้งแรกเพื่อติดต่อผู้ชนะ ผู้จัดจะสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรายอื่นโดยมีหรือไม่มีการเพิ่มเติมใด ๆ แจ้งให้ทราบและ/หรือระบุเหตุผลใด ๆ
 • นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของแคมเปญ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ airasia xchange สามารถดูได้ที่ https://www.airasia.com/aa/rewards/en/gb/campaign-general -terms-and-conditions.html (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”), https://www.airasia.com/aa/rewards/en/gb/airasia-xchange-terms-and-conditions.html (“ข้อกำไหนดและเงื่อนไขของ airasia xchange” ) ตามลำดับจะนำไปใช้กับแคมเปญนี้ด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ airasia xchange อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงของแอร์เอเชีย ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก
 • กิจกรรม “การโอนคะแนนแล้วลุ้นเที่ยวฟรี” นี้ ได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 1412/2566
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับ signature ม็อกเทล 1 แก้ว*จากเชอราตัน สมุย รีสอร์ท

อิ่มคุ้มแบบตะโกน! โดนใจสายกิน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18%*

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ