พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

แพ็คเกจคลอด 0% นาน 10 เดือน ที่ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลการุญเวช


รับพวงกุญแจนักษัตรทองคำแท้ 99.99%

พิเศษ 1: รับของขวัญต้อนรับลูกน้อย พวงกุญแจนักษัตรทองคำแท้ 99.99% จำนวน 1 ชิ้น* (มูลค่า 1,390 บาท)

*จำกัดของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้น ต่อบัญชีหมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการ
เมื่อมียอดแบ่งจ่ายแพ็คเกจคลอด 0% นาน 10 เดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ตัวอย่างพวงกุญแจนักษัตร
บัตรเครดิต กรุงศรี

ลงทะเบียนฟรี ผ่านทางแอป UCHOOSE เพื่อรับสิทธิ์ ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์คำค้นหา BCH หรือ SMS พิมพ์ BCH เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 06 1404 5555 และรอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน/รับเครดิตเงินคืนในรอบบิลถัดไป (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)
 

พิเศษ 2: ใช้พอยต์สะสม 3,000 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท**

**จำกัดการแลกพอยต์สะสมสูงสุด 9,000 พอยต์/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ (ทำการแลกพอยต์สะสมหลังการทำรายการแบ่งชำระ ผ่านแอป UCHOOSE เท่านั้น) สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี เท่านั้น
 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร. 0 2836 9999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โทร. 0 5391 0999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โทร. 0 2594 0020
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โทร. 0 2804 8959
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โทร. 0 2910 1600
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โทร. 0 2149 1330
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โทร. 0 2339 0000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โทร. 0 3764 0000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โทร. 0 3631 5555
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โทร. 0 3881 2702
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โทร. 0 3762 7000
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โทร. 0 3531 5100
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา โทร. 0 3531 5195 
1 ก.พ. 66 – 31 ม.ค. 67
ที่ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขพิเศษ 1:
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลการุญเวช ที่ใช้บริการ เฉพาะแพ็คเกจคลอดที่ร่วมรายการเท่านั้น (เงื่อนไขการให้ผ่อนชำระสินค้า/บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
 • สมาชิกบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน UCHOOSE / SMS เพื่อเข้าร่วมรายการและได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระครั้งเดียวตลอดรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นลงทะเบียน HOS เพื่อรับเครดิตเงินคืน
 • ยอดการผ่อนชำระแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
 • จำกัดสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้น/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องแสดง SMS ตอบกลับการได้รับของสมนาคุณ แก่เจ้าหน้าที่ร้านทองออโรร่า เพื่อใช้สิทธิ์ในการรับพวงกุญแจนักษัตร ภายในวันที่ 28 ก.พ. 67 เท่านั้น หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • SMS นี้ไม่สามารถรับสิทธิ์ที่ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ได้
 • ไม่สามารถไปรับสิทธิ์แทนกันได้ สมาชิกบัตรฯ จำเป็นต้องนำโทรศัพท์แสดงข้อความเพื่อรับสิทธิ์โดยตรง พร้อมหลักฐานฯ (สลิปผ่อนชำระแพ็คเกจคลอดบุตร/ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลฯ และบัตรประชาชนที่ชื่อ-สกุลตรงกับหมายเลขบัตรเครดิต กรุงศรีที่ทำรายการ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณ เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าของสมนาคุณ 1,390 บาท จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือมีการปิดยอดผ่อนชำระก่อนระยะเวลาที่เลือกทำรายการผ่อนชำระ
 • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
เงื่อนไขพิเศษ 2:
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะรายการผ่อนชำระ ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • หลังทำรายการผ่อนชำระ ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกบัตรจะได้สิทธิ์รับ E-Coupon จำนวน 1 สิทธิ์/เซลล์สลิป โดยจำกัดรับ E-Coupon สูงสุด 3 สิทธิ์ หรือเทียบเท่ากับ 3 เซลล์สลิป ตลอดรายการ (*ผ่อนชำระหนึ่งครั้ง ส่ง E-COUPON ออกไป 1 รายการ สูงสุด 3 ครั้งหรือ 3 E-COUPON)
 • สิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 300 บาท คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน (หรือเทียบเท่ากับ 900 บาท) หรือเทียบเท่ากับการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 3 สิทธิ์/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • วิธีการกดรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE ดังนี้
  • คลิกเมนู คูปอง (COUPON) เมนู ALL
  • กด “แตะเพื่อรับสิทธิ์” (TAP TO USE)
  • ยืนยันการแลกคะแนน “COMFIRM) (สมาชิกจะถูกหักคะแนนไป 3,000 คะแนนต่อการกดรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนหลังการทำรายการผ่อนชำระแล้วเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรหลัก ณ วันที่ทำรายการ และคืนเป็นเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกเป็นเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • กรณีตรวจสอบว่าคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการทำรายการคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงิน
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและคืนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรหลัก ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับ signature ม็อกเทล 1 แก้ว*จากเชอราตัน สมุย รีสอร์ท

อิ่มคุ้มแบบตะโกน! โดนใจสายกิน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18%*

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ