ข้อควรรู้
บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สินเชื่อบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

x

 
 
 

พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ใช้ NOW! ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ลุ้นแพ็กเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นกับ เต ตะวัน มูลค่ากว่า 3.16 ล้านบาท*

รายละเอียดของรางวัล
แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
 
สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาวแพลทินัม
เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ
ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ปัจจุบัน
รับ 10 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 5 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 1 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 
โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
(โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “NOWJP”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี
 


พิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

(ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ ผ่านช่องทางแอปฯ UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

รับเพิ่ม e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท**
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE พิมพ์ค้นหา “NOWJP” ที่หน้าเมนูโปรโมชั่น


15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม หมายถึง บัญชีบัตรฯ ที่มีการสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 พร้อมเปิดบัตร และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม และได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 รับ 10 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
  • รับ 5 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • รวมจำนวนรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 • ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน), ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเก็บจากสายการบินไทย ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 9 ก.พ. 66, ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและสุขภาพ, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน, ค่าอาหาร, ค่ามัคคุเทศก์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว และค่าทิปพนักงานขับรถ โรงแรม ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ (แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ)
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
 • บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 12 มิ.ย. 66 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 263/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com และช่องทาง www.facebook.com/KrungsriCard ในวันที่ 20 มิ.ย. 66
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
*เงื่อนไขการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
 • บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 มิ.ย. 66 ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตอนสมัคร เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัล และแจ้งขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันกับบริษัทฯ ว่าประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66 หากบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต) และจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน พร้อมนำหลักฐานในการรับรางวัลยืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
 • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  • ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
  • กรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
  •  ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และเป็นวัคซีนยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO รับรอง ในกรณีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดไม่ครบ 3 เข็ม จะต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิด RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ไม่จำเป็นต้องตรวจ)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเดินทางทั้งไป – กลับ ในวันและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย
  • รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม
  • รายละเอียดของบัตรโดยสารเครื่องบิน และที่พัก รวมถึงแพ็คเกจทัวร์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัททัวร์กำหนด
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลให้แก่บริษัททัวร์ เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของบริษัทที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่างๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 •  บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง รายละเอียด โรงแรม ห้องพัก กิจกรรม และสันทนาการ ใดๆ ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นสำคัญ โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com
 
**เงื่อนไขการรับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com และได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม (ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) จะได้รับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 Code เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE (ค้นหาพิมพ์ “NOWJP” ในหน้าเมนูโปรโมชั่น) ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ โดยเริ่มนับยอดใช้จ่ายจากวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ จะอัปโหลด e-Coupon เข้าแอปฯ UCHOOSE ในเมนู Coupon เมื่อสมาชิกบัตรฯ ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยบริษัทฯ จะทำการอัปโหลด e-Coupon แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566  ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดย e-Coupon จะแสดงผลที่หน้า "คูปองทั้งหมด" โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ e-Coupon จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ e-Coupon ผ่านแอป UCHOOSE หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การรับ e-Coupon 1 Code / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก
 • e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท สามารถนำไปใช้ที่ Shopee โดยค่าสินค้าหรือค่าบริการที่คงเหลือ หลังหักส่วนลดจาก E-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon Shopee เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า / บริการกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่ส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าในกรณีสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายหมด
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า จ่ายเบี้ยประกันกับเอไอเอ รับประสบการณ์สุดพิเศษที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

แลกพอยต์รับส่วนลดสูงสุด 20% *,**,*** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,110 บาท**** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ณ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิกสัตว์ทั่วประเทศ

ช้อปช่วยโลก! กับบัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด

แลกพอยต์ช้อปฟิน กับ 4 บัตรกำนัลห้างฯ