พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

พอยต์แบ่งปัน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศล ต่างๆ


แลกพอยต์เป็นเงินบริจาค หรือ บริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ที่เมนู U GIVE บน UCHOOSE

บริจาคพอยต์
ทุก 1,000 พอยต์ = เงินบริจาค 100 บาท (จำกัดสูงสุด 500,000 พอยต์/บัตรหลัก/วัน)

บริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต
เริ่มต้นที่ 100 บาท หรือตามจำนวนที่สมาชิกบัตรประสงค์บริจาค (จำกัดสูงสุด 50,000 บาท/บัตรหลัก/วัน)

**สำหรับสมาชิกที่บริจาคเงินหรือใช้คะแนนกรุงศรี พอยต์ แทนเงินสดเพื่อบริจาคเงินระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2567 จะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีของปี 2568 ได้ สำหรับยื่นระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2569
*บริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรทำรายการสำเร็จ ภายในวันถัดไป
*เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 
ลำดับ มูลนิธิ หมวด หมายเหตุ
1 ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
2 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
3 มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
4 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
5 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
6 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
7 มูลนิธิเด็กโสสะฯ เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
8 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เด็ก เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
9 กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
10 มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
11 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
12  มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
13 โครงการศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
14 ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
15 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
16 สภากาชาดไทย สังคมและชุมชน เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
17 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน สังคมและชุมชน เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
18 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สังคมและชุมชน เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
19 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สังคมและชุมชน เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
20  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สิ่งแวดล้อม เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
21 โครงการต้นไม้เพื่อเรา สิ่งแวดล้อม เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
22 มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สัตว์ เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
23 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ สัตว์ เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
24 กองทุนทำบุญวันเกิด ธรรมศาสตร์ อื่นๆ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
 
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี


ขั้นตอนการแลกผ่าน UCHOOSE
บัตรเครดิต กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี
 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการบริจาคและระยะเวลาเป็นไปตามที่มูลนิธิและบริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกเป็นเงินบริจาค
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว  ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • จำนวนคะแนนที่สามารถแลกเป็นเงินบริจาคขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท และเพิ่มทุกๆ 1,000 คะแนน
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน
 • กรณีสมาชิกบัตรแลกคะแนนเป็นเงินบริจาค คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

เงื่อนไขยินยอมให้ตัดเงินจากวงเงินบัตรเครดิตเพื่อการบริจาค
 • บริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จผ่านวงเงินบัตรเครดิต เช่นจำนวน 100, 200 ,1000, 1500 บาท หรือตามจำนวนที่สมาชิกบัตรประสงค์ภายในวันถัดไปหลังทำรายการสำเร็จ
 • กรณีสมาชิกบัตรกดยืนยันในการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จเฉพาะสมาชิกที่มีวงเงินในบัตรเหลือเพียงพอตามจำนวนเงินที่สมาชิกยืนยันการทำรายการ สมาชิกบัตรคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรปกติและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ)
 • การกดยืนยันในการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จแล้ว ถือว่าเป็นการยืนยันที่จะให้บริษัทฯ ตัดเงินผ่านวงเงินบัตรเครดิต โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ เพื่อยืนยันแก่สมาชิกบัตร

เงื่อนไขอื่นๆ
 • สำหรับสมาชิกที่บริจาคเงินหรือใช้คะแนนกรุงศรี พอยต์ แทนเงินสดเพื่อบริจาคเงินระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2566  จะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีของปี 2567 ได้ สำหรับยื่นระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2568
 • สมาชิกบัตรยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร ได้แก่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น จำนวนเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิที่รับบริจาคเพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้แก่สมาชิกบัตรสมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดภายใน 14 วันหลังจากวันแลกคะแนนสะสม หรือ บริจาคเงิน
 • กรณีการแลกคะแนนผ่านเมนูคะแนนสะสม หรือ Call Center มูลนิธิที่รับบริจาคจัดส่งใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดภายใน 60 วันหลังจากวันแลกคะแนนสะสม
 • สมาชิกบัตรสามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*