ข้อควรรู้
บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สินเชื่อบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

x

 
 
 

พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

พอยต์แบ่งปัน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศล ต่างๆ


แลกพอยต์เป็นเงินบริจาค หรือ บริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ที่เมนู U GIVE บน UCHOOSE

บริจาคพอยต์
ทุก 1,000 พอยต์ = เงินบริจาค 100 บาท (จำกัดสูงสุด 500,000 พอยต์/บัตรหลัก/วัน)

บริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต
เริ่มต้นที่ 100 บาท หรือตามจำนวนที่สมาชิกบัตรประสงค์บริจาค (จำกัดสูงสุด 50,000 บาท/บัตรหลัก/วัน)

**สำหรับสมาชิกที่บริจาคเงินหรือใช้คะแนนกรุงศรี พอยต์ แทนเงินสดเพื่อบริจาคเงินระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2566 จะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีของปี 2567 ได้ สำหรับยื่นระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2568
*บริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรทำรายการสำเร็จ ภายในวันถัดไป
*เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ลำดับ มูลนิธิ มูลนิธิ หมายเหตุ
1 มูลนิธิรามาธิบดี 1. UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
2. Call Center
เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
16 ก.พ. 66 - 15 พ.ย. 66
2 สภากาชาดไทย 1. UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
2. Call Center
3. UCHOOSE เมนู UGIVE
เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 66 - 15 พ.ย. 66
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
3 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 1. UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
2. Call Center
3. UCHOOSE เมนู UGIVE
เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
ระยะเวลาการบริจาค:
ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center
16 ก.พ. 66 - 15 พ.ย. 66
ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE
1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
4 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
5 มูลนิธิเด็กโสสะฯ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
6 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
7 มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
8 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
9 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
10 โครงการศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
11 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
12 กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
13 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
14 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
15 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
16 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
17 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
18 ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
19 ศิริราชมูลนิธิ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
20 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
21 กองทุนทำบุญวันเกิด ธรรมศาสตร์ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
22 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
23 มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ UCHOOSE เมนู UGIVE เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
 
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี


ขั้นตอนการแลกผ่าน UCHOOSE
บัตรเครดิต กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี
  
1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการบริจาคและระยะเวลาเป็นไปตามที่มูลนิธิและบริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกเป็นเงินบริจาค
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว  ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • จำนวนคะแนนที่สามารถแลกเป็นเงินบริจาคขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท และเพิ่มทุกๆ 1,000 คะแนน
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน
 • กรณีสมาชิกบัตรแลกคะแนนเป็นเงินบริจาค คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

เงื่อนไขยินยอมให้ตัดเงินจากวงเงินบัตรเครดิตเพื่อการบริจาค
 • บริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จผ่านวงเงินบัตรเครดิต เช่นจำนวน 100, 200 ,1000, 1500 บาท หรือตามจำนวนที่สมาชิกบัตรประสงค์ภายในวันถัดไปหลังทำรายการสำเร็จ
 • กรณีสมาชิกบัตรกดยืนยันในการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จเฉพาะสมาชิกที่มีวงเงินในบัตรเหลือเพียงพอตามจำนวนเงินที่สมาชิกยืนยันการทำรายการ สมาชิกบัตรคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรปกติและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ)
 • การกดยืนยันในการตัดเงินตามจำนวนที่สมาชิกบัตรกดยืนยันสำเร็จแล้ว ถือว่าเป็นการยืนยันที่จะให้บริษัทฯ ตัดเงินผ่านวงเงินบัตรเครดิต โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ เพื่อยืนยันแก่สมาชิกบัตร

เงื่อนไขอื่นๆ
 • สำหรับสมาชิกที่บริจาคเงินหรือใช้คะแนนกรุงศรี พอยต์ แทนเงินสดเพื่อบริจาคเงินระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2566  จะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีของปี 2567 ได้ สำหรับยื่นระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2568
 • สมาชิกบัตรยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร ได้แก่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น จำนวนเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิที่รับบริจาคเพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้แก่สมาชิกบัตรสมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดภายใน 14 วันหลังจากวันแลกคะแนนสะสม หรือ บริจาคเงิน
 • กรณีการแลกคะแนนผ่านเมนูคะแนนสะสม หรือ Call Center มูลนิธิที่รับบริจาคจัดส่งใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดภายใน 60 วันหลังจากวันแลกคะแนนสะสม
 • สมาชิกบัตรสามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า จ่ายเบี้ยประกันกับเอไอเอ รับประสบการณ์สุดพิเศษที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ณ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิกสัตว์ทั่วประเทศ

ช้อปช่วยโลก! กับบัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด

แลกพอยต์ช้อปฟิน กับ 4 บัตรกำนัลห้างฯ

Andaz Pattaya Jomtien Beach ส่วนลด 10%*