พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์


รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15%*,**

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก และ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (เดิม)
 

คุ้ม 1: แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* เฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์

เพียงเติมน้ำมันครบ 800 บาท/เซลล์สลิป + แลก 800 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 96 บาท*
 
โปรดแลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ใช้จ่าย ผ่านช่องทาง UCHOOSE เท่านั้น ไม่มีค่าบริการ โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า BC
 
หรือ แลกพอยต์สแกนเลย
 
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี
 
*จำกัดการแลกพอยต์ 1 ครั้ง (800 พอยต์)/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ เฉพาะวันศุกร์-วันอาทิตย์ โดยเครดิตเงินคืนโอนภายในวันถัดไป


คุ้ม 2: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%** ตามประเภทบัตร (ไม่ต้องลงทะเบียน)

เพียงเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/สลิป
 
รับเครดิตเงินคืน** ประเภทบัตร
3% บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง,บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์,
บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส - อินวิเทชั่น โอนลี่,
บัตรเครดิต กรุงศรี  ซิกเนเจอร์
2% บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส,บัตรเครดิต กรุงศรี
คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด,
บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
1% บัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่น ๆ
(บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ไม่ร่วมรายการ)

สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่(เดิม) คือ สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่ และ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม


1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67

อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ พร้อมแลกคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ สถานีบริการน้ำมันบางจาก และ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่(เดิม) ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 3 พ.ค.67 – 28 ก.ค. 67
 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 96 บาท  เพียงเติมน้ำมันสถานีน้ำมันบางจากหรือปั๊มเอสโซ่(เดิม)ครบ 800 บาทต่อเซลล์สลิป เฉพาะวันศุกร์-วันอาทิตย์ และแลกคะแนนสะสม 800 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่าน UCHOOSE หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ใช้จ่ายเท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนน 1 ครั้ง (800 คะแนน)/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ เฉพาะวันศุกร์-วันอาทิตย์ และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่แลกคะแนน ถูกต้องและสำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 
**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี สถานีบริการน้ำมันบางจาก และ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (เดิม) ที่ร่วมรายการในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย คือ 19 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 68
 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง,บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์,บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส - อินวิเทชั่น โอนลี่ และ บัตรเครดิต กรุงศรี  ซิกเนเจอร์ จำกัดการคำนวณรายการเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ รอบบัญชี โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ไม่ร่วมรายการ) จำกัดการคำนวณรายการเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 3,200 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ รอบบัญชี โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 3% : 144 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รอบบัญชี คือ บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง,บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์,บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส - อินวิเทชั่น โอนลี่ และบัตรเครดิต กรุงศรี  ซิกเนเจอร์ สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 2% : 64 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รอบบัญชี คือ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส,บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และบัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 1% : 32 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รอบบัญชี คือ บัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่น ๆ (บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ไม่ร่วมรายการ)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในรอบบัญชีที่ทำรายการ โดยจะมีการแสดงรายการไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกบัตร
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 
*เงื่อนไขรวม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้กรุงศรี พอยต์
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ณ วันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม สถานีบริการเติมก๊าซ ยอดใช้จ่ายผ่านอีวอลเล็ต ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
 • เครดิตเงินคืน จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ฃ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืน จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง ของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับ signature ม็อกเทล 1 แก้ว*จากเชอราตัน สมุย รีสอร์ท

อิ่มคุ้มแบบตะโกน! โดนใจสายกิน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18%*

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ