พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

อิ่มอร่อย กับ Bar B Q Plaza


รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15%

ต่อ 1: รับเครดิตเงินคืน 5%*

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะทานที่ร้าน) รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/เซลล์สลิป, สูงสุด 100 บาท/เดือน และสูงสุด 300 บาท/ตลอดรายการ/บัญชีบัตรโดยกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตเงินคืนดังต่อไปนี้ เดือนที่ 1: 29 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66, เดือนที่ 2: 1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66, เดือนที่ 3 : 1 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน หรือ ภายในวันที่ทำรายการ ผ่าน UCHOOSE ฟรี (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น BBQ) หรือส่ง SMS พิมพ์ BBQ (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปยังหมายเลขที่ 08 1927 9999 และรอรับข้อความยืนยัน (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี
 

ต่อ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%**

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แลก 1,000 พอยต์เป็นเครดิตเงินคืน 100 บาท (กดรับสิทธิ์ผ่าน UCHOOSE search DIN หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
 
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี 
29 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66
ที่ Bar B Q Plaza

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรวม
 • ระยะเวลาการร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนต่อ 1 และต่อ 2 วันที่ 29 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
*เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร้าน BAR B Q PLAZA  ทุกสาขา เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น (ไม่รวมการสั่งผ่าน aggregator ต่างๆ: FOODPANDA, GRABFOOD, LINEMAN, ROBINHOOD, SHOPEEFOOD, AIR ASIA FOOD และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE หรือ SMS ถูกต้อง ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/เซลล์สลิป, สูงสุด 100 บาท/เดือน และสูงสุด 300 บาท/ตลอดรายการ/บัญชีบัตร โดยกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตเงินคืนดังต่อไปนี้ เดือนที่ 1 : 29 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66, เดือนที่ 2 : 1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66, เดือนที่ 3 : 1 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สมาชิกบัตรทำรายการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
**เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ (บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร้าน BAR B Q PLAZA  ทุกสาขา เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น (ไม่รวมการสั่งผ่าน aggregator ต่างๆ: FOODPANDA, GRABFOOD, LINEMAN, ROBINHOOD, SHOPEEFOOD, AIR ASIA FOOD และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY)
 • สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสุทธิ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายในวันที่ 29 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 จึงจะได้รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ผ่าน UCHOOSE เมื่อใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามกำหนดและแลกคะแนนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 (แลกคะแนนภายในเดือนที่ทำรายการ)
 • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการหลังจากการแลกคะแนนตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี การทำรายการเพื่อแลกคะแนนถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*