พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ


อาทิ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส, แอร์เอเชีย, คาเธ่ย์ แปซิฟิค และ เจแปนแอร์ไลน์
เริ่มต้น ทุก 2 พอยต์ เท่ากับ 1 ไมล์
 
 
บัตรเครดิต กรุงศรี
 

ROYAL ORCHID PLUS (รอยัล ออร์คิด พลัส)

ทุก 2 พอยต์  เท่ากับ 1 ROYAL ORCHID PLUS
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)


บัตรเครดิต กรุงศรี

FlyerBonus (ฟลายเออร์โบนัส)

ทุก 3 พอยต์  เท่ากับ 1 FlyerBonus
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 1,500 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,500 พอยต์)


 
บัตรเครดิต กรุงศรี

airasia point (แอร์เอเชียพอยต์)

ทุก 2 พอยต์  เท่ากับ 1 airasia point
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)


บัตรเครดิต กรุงศรี

Asia Miles (เอเชียไมล์)

ทุก 2 พอยต์  เท่ากับ 1 Asia Miles
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)


บัตรเครดิต กรุงศรี

JAL Mileage Bank (JMB)

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
ทุก 2 พอยต์  เท่ากับ 1 JAL Mileage Bank (JMB)
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 20,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)
 


สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท

ทุก 3 พอยต์  เท่ากับ 1 JAL Mileage Bank (JMB)
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ และสามารถโอนเพิ่มได้ทุก 1,200 พอยต์)


ช่องทางการโอนพอยต์เป็นไมล์สะสม
 
ผ่าน UCHOOSE หน้า U MALL
 • เข้า UCHOOSE ไปที่หน้า “U MALL”
 • เลือก หัวข้อ “Point แลก โอนคะแนนบัตร”
 • เลือก “โลโก้ สายการบินที่ต้องการโอนคะแนนเป็นไมล์”
 
ผ่าน UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
 • เข้า UCHOOSE เลือกเมนู “บัญชี”
 • เลือกเมนู “คะแนนสะสม”
 • เลือกหัวข้อ “ไมล์สะสม”
 • เลือก “โลโก้ สายการบินที่ต้องการโอนคะแนนเป็นไมล์”
 
หรือ ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข ROYAL ORCHID PLUS (รอยัล ออร์คิด พลัส)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้)
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัสด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสแล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกไมล์สะสมจะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โทรศัพท์ 0 2545 2000 โทรสาร 0 2545 3300 เวลาทำการ 8.00-17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือ www.thaiairways.com/rop
 
เงื่อนไข FlyerBonus (ฟลายเออร์โบนัส)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอน การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สามารถโอนได้ทุก 1,500 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 1,500 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,500 ไม่สามารถแลกได้)
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และบริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส หรือการกระทำใดๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรฯ ที่ประสงค์จะแลกคะแนนจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัส (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.) ที่หมายเลข 1771 เลือกกด 2 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
 
เงื่อนไข airasia point (แอร์เอเชียพอยต์)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนการโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้)
 • 2.สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์จะต้องเป็นสมาชิกของรายการคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์ด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนแอร์เอเชียพอยต์แล้ว ไม่สามารถโอนคะแนนแอร์เอเชียพอยต์นั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีกและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์จะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์ทาง www.airasia.com หรือทาง airasia call center โทร. 02 515 9999 กด 1 กด 3 (วันจันทร์-ศุกร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 18.00 น.) ปิดทำการในเสาร์ – วันอาทิตย์
 • สมัครเป็นสมาชิก airasia เพื่อรับหมายเลขสมาชิก airasia ผ่าน www.airasia.com หรือบนแอป airasia Super App
 
เงื่อนไข Asia Miles (เอเชียไมล์)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกแลกไมล์สะสมเอเชียไมล์ ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมเอเชียไมล์ สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอน ไม่ต่ำกว่า 6,000 (เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถ แลกได้)
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมเอเชียไมล์ จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์เอเชียไมล์ด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของ เอเชียไมล์ สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็น ไมล์สะสมเอเชียไมล์ แล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีกและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสมเอเชียไมล์ หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกไมล์สะสมเอเชียไมล์ จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสมเอเชียไมล์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asiamiles.com/am/en/about/contact
 
เงื่อนไขการแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม 2 คะแนน กรุงศรี พอยต์ สามารถแลกรับไมล์สะสม 1 JAL Mileage Bank (JMB) ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คะแนน สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท 3 คะแนน กรุงศรี พอยต์ สามารถแลกรับไมล์สะสม 1 JAL Mileage Bank (JMB) ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน และสามารถโอนเพิ่มได้ทุก 1,200 คะแนน
 • คะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ สามารถแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะโอนคะแนนสะสมไปให้เจแปน แอร์ไลน์ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือนและเจแปนแอร์ไลน์จะมอบไมล์สะสมให้กับสมาชิกบัตรภายใน 7 วันนับจากวันที่โอนคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ของบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ไม่สามารถโอนรวมกันเพื่อแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ JAL Mileage Bank (JMB) ที่มีชื่อตรงกัน
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็น JAL Mileage Bank (JMB) แล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • เงื่อนไขการใช้ไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด การแลกคะแนน JAL Mileage Bank (JMB) จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
 • ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.th.jal.com/sr/en/jmb/

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

รับบัตรโดยสารสูงสุด กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด ไป-กลับ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 68 งานเดียว เที่ยวคุ้ม ด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5%* เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ประเทศญี่ปุ่น

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ Foto Hotel รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์