พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ชีวิตติดออนไลน์ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเซฟพอยต์ 30%*


กับ 8 ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย  Shopee, Lazada , NocNoc,Tik Tok Shop,LINE SHOPPING,ShopeePay TrueMoney และ LINE Pay ในวันพิเศษของแต่ละรอบช้อป ดังต่อไปนี้
 
รอบช้อปของวันพิเศษ Double day Mid-Month PAYDAY
เดือน พ.ค. 67 รอบ 1: วันที่ 5 และ 6 รอบ 2: วันที่ 15 รอบ 3: วันที่ 25
เดือน มิ.ย. 67 รอบ 4: วันที่ 6 และ 7 รอบ 5: วันที่ 15 รอบ 6: วันที่ 25
เดือน ก.ค. 67 รอบ 7: วันที่ 7 และ 8 รอบ 8: วันที่ 15 รอบ 9: วันที่ 25

เพียงช้อปครบ 4,000 บาท/เซลล์สลิป + แลกเพียง 2,800 พอยต์ (ปกติ 4,000 พอยต์) = รับเครดิตเงินคืน 400 บาท*
โปรดแลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในวันที่ใช้จ่าย ไม่มีค่าบริการ ผ่านช่องทาง UCHOOSE เท่านั้น โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า ODAY
 
*จำกัดการแลกพอยต์ 1 ครั้ง (2,800 พอยต์) เพื่อรับเครดิตเงินคืน 400 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รอบ โดยเครดิตเงินคืนโอนภายในวันถัดไป
 
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี
 


คุ้มเพิ่ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท** จากรายการ ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต (1 พ.ค.67 – 31 ก.ค. 67)

บัตรเครดิต กรุงศรี1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67

อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืนเซฟพอยต์ 30%
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ พร้อมแลกคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการและตามระยเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย Shopee, Lazada , NocNoc,Tik Tok Shop,LINE SHOPPING,ShopeePay TrueMoney และ LINE Pay ในวันพิเศษของแต่ละรอบช้อป ดังต่อไปนี้
  • รอบที่ 1  วันที่ 5 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  • รอบที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 67
  • รอบที่ 3 วันที่ 25 พ.ค. 67
  • รอบที่ 4 วันที่ 6 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  • รอบที่ 5 วันที่ 15 มิ.ย. 67
  • รอบที่ 6 วันที่ 25 มิ.ย. 67
  • รอบที่ 7 วันที่ 7 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  • รอบที่ 8 วันที่ 15 ก.ค. 67
  • รอบที่ 9 วันที่ 25 ก.ค. 67
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 400 บาท  เพียงช้อปที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการครบ 4,000 บาทต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสม 2,800 คะแนน (จากปกติ 4,000 พอยต์) โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่าน UCHOOSE  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ภายในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น
 • *จำกัดการแลกพอยต์ 1 ครั้ง (2,800 พอยต์) เพื่อรับเครดิตเงินคืน 400 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รอบ โดยเครดิตเงินคืนโอนภายในวันถัดไป นับจากวันที่แลกคะแนน ถูกต้องและสำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม
  • ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะทุกช่องทางการชำระเงิน (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้าMRT, ทางด่วน, เติมเงิน EASY PASS, ขนส่งนครชัยแอร์ ,ขนส่ง LALAMOVE, Robinhood Ride ,ยอดใช้จ่ายที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) เป็นต้น
  • ยอดใช้จ่ายผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills , easyBills+
  • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
 • เครดิตเงินคืน จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ฃ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืน จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง ของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับ signature ม็อกเทล 1 แก้ว*จากเชอราตัน สมุย รีสอร์ท

อิ่มคุ้มแบบตะโกน! โดนใจสายกิน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18%*

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ