พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ลุ้นทริปตะลุยญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า กับ บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า


เพียงสะสมยอดใช้จ่ายที่ต่างประเทศและรวมช้อปออนไลน์ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รับสิทธิ์ลุ้นทริปตะลุยญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 6 วัน 3 คืน รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท*
 • เที่ยว ช้อป ต่างประเทศ แบบโนลิมิต สะสมยอดใช้จ่ายที่ต่างประเทศและรวมช้อปออนไลน์ รูดเต็ม สกุลเงินต่างประเทศ ครบทุก 5,000 บาท ตลอดรายการ รับ 1 สิทธิ์
 • เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยว ฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อป สะสมยอดใช้จ่ายที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น) รูดเต็ม สกุลเงินเยน ครบทุก 5,000 บาท ตลอดรายการ รับ 2 สิทธิ์
 
โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า VISA รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE
 
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี

 
หรือ SMS พิมพ์ VISA วรรค บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08 1927 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)


15 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
 • สงวนสิทธิ์การลุ้นรับสิทธิ์ชิงโชค สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ วีซ่า ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS หรือแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ที่ร้านค้า/หมวดที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66  ในระบบของ Visa เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ หมวดกองทุนรวมทุกประเภท, LTF, RMF, การซื้อกองทุนรวม หรือ financial service, ยอดกดเงินสด,ดอกเบี้ย,ค่าปรับ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก,ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รับ 2 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายรูดเต็มสกุลเงินเยน ครบทุก 5,000 บาท
 • รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายรูดเต็มสกุลเงินต่างประเทศ ครบทุก 5,000 บาท
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมยอดที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 • โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนับคำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัลไปยังหมายเลขของบัตรหลักเท่านั้น
 • รวมจำนวนรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 190,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 950,000 บาท
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
 • บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 29 ม.ค. 67 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 636/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ WWW.KRUNGSRICARD.COM ในวันที่ 1 ก.พ. 67
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*เงื่อนไขการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
 • บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตอนสมัคร เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัล และแจ้งขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง
 • ผู้โชคดีต้องยืนยันกับบริษัทฯ ว่าประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 67 หากบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ และ/หรือ ผู้โชคดีไม่ยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต) และจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน พร้อมนำหลักฐานในการรับรางวัลยืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งภายในวันที่ 9 ก.พ. 67
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 รางวัลจะมี 2 ที่นั่ง สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คน และผู้โชคดีต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
 • กรณีผู้โชคดี และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
 • ผู้โชคดีและผู้ติดตามจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • ผู้โชคดีและผู้ติดตามต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (หากมีประกาศ)
 • ผู้โชคดีและผู้ติดตามจะต้องเดินทาง ไป - กลับ ในวันและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์เท่านั้น
 • รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้โชคดีและผู้ติดตาม
 • รายละเอียดของบัตรโดยสารเครื่องบิน และที่พัก รวมถึงแพ็กเกจทัวร์ เป็นไปตามที่บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหาย ค่าทดแทนค่าชดเชยใด หรือแลกเปลี่ยนใดๆให้แก่ผู้โชคดีทั้งสิ้น
 • ผู้โชคดีและผู้ติดตาม ยินยอมให้มีการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ และส่งมอบชื่อให้กับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และหรือตัวแทนท่องเที่ยว ที่ดำเนินการจัดทริป
 • บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้โชคดีและผู้ติดตามให้แก่ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัททัวร์ เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • ·บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยหลงผิด หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีที่ยอดใช้จ่ายเกิดจากการใช้วงเงินที่ชำระไว้เกิน หรือวงเงินชั่วคราว หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า/หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกผู้ถือบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของบริษัทที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้คืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีและผู้ติดตามไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่างๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีและผู้ติดตาม
 • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, รายละเอียด, โรงแรม, ห้องพัก, กิจกรรม และสันทนาการ ใดๆ ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 หรือ สถานการณ์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของสมาชิกบัตรเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.KRUNGSRICARD.COM
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ได้รับรางวัล

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

Aurora ผ่อนทองรูปพรรณ 0% x 6 เดือน ทุกสาขาทั่วประเทศ Gold Bar On tour ที่ 5 สาขานี้เท่านั้น

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ALLY Mid Year Sale 2024 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อป Lazada 5.5 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**