พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?

แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?

 
      Facebook Twitter Line Email Print
 

แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?
แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?


เพราะชีวิตไม่แน่นอน...ใครที่กำลังเริ่มต้นอยากวางแผนซื้อประกันเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคต แต่พอลองหาข้อมูลก็จะเห็นว่าประกันนั้นมีหลายแบบจนเลือกไม่ถูก ไม่ว่าจะประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และอีกมากมาย ถ้าหากไม่รู้จะเลือกซื้อแบบไหนให้ตรงตามความต้องการ ขอแนะนำแนวทางการเลือกซื้อประกันที่เหมาะตามอายุ ซึ่งตอบโจทย์ตามแต่ละช่วงวัย จะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินเลือกซื้อประกัน

แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต วัยทำงานตอนต้น 21-30 ปี

เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน เริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง เหมาะกับการเริ่มวางแผนการเงินเพื่ออนาคต เริ่มมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ และจะต้องเริ่มจ่ายภาษี จึงเหมาะกับประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ อย่างประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวกว่า 10 ปี เบี้ยประกันไม่สูงมาก เหมาะกับช่วงทำงานตอนต้นที่รายได้ยังไม่มากนัก สอดคล้องกับรายรับ ซึ่งเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันก็ไม่ได้สูญเปล่า จะได้รับเงินในส่วนของการออมทรัพย์คืนตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ถือได้ว่าจ่ายเบี้ยครั้งเดียวได้ทั้งความคุ้มครอง ได้ลดหย่อนภาษี และได้สะสมทรัพย์ ช่วยสร้างวินัยในการเก็บเงินเพื่ออนาคตได้
 
ซึ่งถ้าหากมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็เหมาะกับการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวเพิ่มเติม อย่างประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ที่มีระยะเวลาที่กำหนดให้ชำระเบี้ยประกันชัดเจน แต่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน หากเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะได้เบี้ยประกันที่ค่อนข้างต่ำกว่าช่วงวัยอื่นด้วย
  แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต วัยทำงานตอนกลาง เริ่มสร้างครอบครัว 31-45 ปี

ช่วงชีวิตที่เริ่มมีความมั่นคงในชีวิตหลากหลายด้าน เริ่มสร้างครอบครัว เริ่มขยับขยายที่อยู่อาศัย เริ่มมีทรัพย์สิน และมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เหมาะกับการทำประกันหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์และความเหมาะสม เช่น ประกันชีวิตตลอดชีพ หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ช่วยลดความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันให้คนในครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก่อนวัยอันควร เหมาะกับคนที่มีภาระค่าใช้จ่าย มีคนที่ต้องดูแลมาก แต่ถ้าหากอยากลงทุนด้วย เหมาะกับประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและยังได้ลงทุน เพิ่มโอกาสการสร้างเงินออมในอนาคต
 
นอกจากนี้ประกันสุขภาพยังเหมาะกับช่วงวัยนี้ด้วย เพราะเป็นวัยที่ทำงานหนัก หากเริ่มทำตอนอายุมาก เบี้ยประกันก็จะยิ่งแพงและสมัครยาก หากเจ็บป่วยจะได้มีแผนรองรับค่ารักษา ไม่ต้องควักเงินเก็บมาจ่าย ส่วนอีกประกันที่น่าสนใจคือประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อการันตีรายได้เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ ช่วยให้มีเงินเก็บไว้ใช้ไม่ลำบากในวันที่ไม่ได้ทำงานแล้ว ยิ่งเริ่มต้นวางแผนเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี
  แนวทางการซื้อประกันให้เหมาะกับช่วงวัยเลือกแบบไหนดี?


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต วัยทำงานตอนปลาย จนถึงเกษียณ 46-60 ปี

ช่วงวัยที่เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเป็นเงินเก็บ มีการวางแผนเงินเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายยามเกษียณที่รายได้ไม่เหมือนเดิม เหมาะกับการทำประกันที่ช่วยให้มีเงินใช้จ่ายเพียงพอและไม่เดือดร้อน อย่างประกันชีวิตแบบบำนาญหรือแบบสะสมทรัพย์ ที่จะให้ผลตอบแทนไว้ใช้จ่ายในช่วงที่เกษียณพอดี
 
และอีกประกันที่สำคัญและจำเป็นกับคนวัยนี้อย่างมากคือประกันสุขภาพ เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นด้วย ควรเลือกที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ พร้อมรับเงินชดเชยรายวันระหว่างพักรักษาตัว จะได้ไม่ต้องเอาเงินที่เก็บทั้งชีวิตมาจ่ายค่ารักษาตัวมหาศาล ซึ่งเบี้ยประกันก็จะค่อนข้างสูง แต่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุม ช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสุขภาพได้มาก
 
ประกันแต่ละแบบก็มีข้อดี จุดเด่น และรายละเอียดที่ตอบโจทย์แตกต่างกันไป นอกจากการเลือกซื้อประกันตามช่วงวัยแล้ว ควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นด้วย เช่น รายได้ สุขภาพร่างกาย ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ความต้องการ เป้าหมาย ที่สำคัญก่อนจะซื้อประกันควรทำความเข้าใจให้ดี ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน จะได้เลือกซื้อประกันได้มั่นใจ เหมาะสมกับตัวเองที่สุด รวมถึงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองอย่างเต็มที่
 
ขอบคุณที่มาจาก: https://bit.ly/3o5vJ4uhttps://bit.ly/3uOM8hdhttps://bit.ly/3O9zKiบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม