พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตคืออะไร มีแบบไหน ทำอย่างไรบ้าง

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตคืออะไร มีแบบไหน ทำอย่างไรบ้าง

 
      Facebook Twitter Line Email Print
 
นอนแพแลหมอก 10 เขื่อนสวยบรรยากาศดี น่าไปรีเฟรชร่างกาย
นอนแพแลหมอก 10 เขื่อนสวยบรรยากาศดี น่าไปรีเฟรชร่างกาย

สำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตรูดชำระสินค้าและบริการอยู่เป็นประจำ แล้วรู้สึกว่ามีความต้องการใช้บัตรเครดิตมากขึ้น วงเงินที่ธนาคารอนุมัติให้ในตอนแรกไม่เพียงพอ เกิดปัญหารูดบัตรเครดิตไม่ผ่านเพราะวงเงินเต็ม เพื่อความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้งานมากขึ้น เราสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้นะ ซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไร มาทำความเข้าใจกันก่อนเลย จะได้ใช้บัตรเครดิต กรุงศรีได้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ที่สุด

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ  วงเงินบัตรเครดิตคืออะไร

วงเงินบัตรเครดิต คือจำนวนวงเงินสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้งานจากบัตรเครดิตได้ ซึ่งบัตรเครดิตแต่ละใบจะได้วงเงินสูงสุดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาและเงื่อนไขของธนาคารต่างๆ โดยส่วนมากจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ถือบัตร
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ  การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมีกี่แบบ

ผู้ถือบัตรที่มีความต้องการใช้บัตรเครดิตมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้สามารถยื่นเรื่องขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ โดยการเพิ่มวงเงินจะมีอยู่ 2 แบบ

1. เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร
การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร คือการขอเพิ่มวงเงินแบบไม่จำกัดระยะเวลา ใช้ได้ตลอด เหมาะกับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตเป็นประจำ มีแนวโน้มใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงขึ้น จ่ายเต็มจำนวนสม่ำเสมอ รวมถึงมีการอัปเดตรายได้ที่เพิ่มขึ้น

2. เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว
การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว คือการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นาน ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับผู้ที่มีเหตุฉุกเฉินต้องใช้วงเงินบัตรเครดิตเร่งด่วน หรือมีเรื่องให้ต้องใช้กะทันหัน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวตามกำหนด วงเงินบัตรเครดิตก็จะกลับมาเป็นวงเงินปัจจุบัน

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

ก่อนจะยื่นเรื่องขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต มาดูสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบกันก่อน จะได้ใช้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. รักษาเครดิตให้ดี
การรักษาประวัติเครดิตให้ดี คือชำระหนี้ให้ตรงเวลาไม่ล่าช้าเกินกำหนด เคลียร์หนี้เต็มจำนวนไม่มียอดค้างชำระ เพราะการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเป็นเหมือนการเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ หากมีประวัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินได้ตามที่ต้องการ
2. วางแผนขอเพิ่มวงเงินอย่างรอบคอบ
การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เป็นเหมือนการเพิ่มความสามารถให้ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องวางแผนขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตอย่างรอบคอบ โดยควรเพิ่มจากวงเงินปัจจุบันเล็กน้อย ให้เพียงพอกับความต้องการจริงๆ เพื่อที่จะได้ไม่เกินขอบเขตที่สามารถจ่ายคืนไหว ไม่กลายเป็นภาระหนี้สินเกินความจำเป็นภายหลัง และสามารถจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ วิธีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวผ่านแอป UCHOOSE

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ

1. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ

2. เลือกเมนู “ขอวงเงินชั่วคราว”3. ระบุ “วงเงิน” และ “เหตุผล” กดถัดไป4. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยัน”5. วงเงินชั่วคราวจะเพิ่มขึ้นที่วงเงินบัตรเครดิตทันที

*เงื่อนไข
• วงเงินที่ขอเพิ่มไม่สามารถใช้กดเงินสดได้ และจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนในรอบบัญชีถัดไป
• หากต้องการขอเพิ่มมากกว่า 500,000 บาท กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตร
• ขอเพิ่มได้ไม่เกิน 4 ครั้งภายใน 12 เดือน
• การพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด


 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวรผ่านธนาคาร


รายละเอียดเอกสาร
• แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงิน 
• แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร 
• สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) กรณีเป็นสำเนาบัตรข้าราชการ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
• สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)

ช่องทางส่งเอกสาร
ทางอีเมล์: KCC.update@krungsri.com
ทางโทรสาร: 0 2777 0507
ทางไปรษณีย์: บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด แผนก Telesales (KCC Income Update) อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
ขอบคุณที่มาจาก: https://bit.ly/3OTjXGR, https://bit.ly/3F0EHHY, https://bit.ly/3UqvMpg, https://bit.ly/3EYFhWK, https://bit.ly/3XQCGXwบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม