พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง

 
      Facebook Twitter Line Email Print
 

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง

ใกล้จะหมดเวลาแล้ว สำหรับการยื่นแบบและชำระภาษีปี 2564 ที่สามารถยื่นเอกสารแบบกระดาษได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งหากใครอยากยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตอนนี้กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงระบบยื่นแบบ และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New E-FILING) ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ดังนี้

บันทึกแบบร่าง
ช่วยให้การบันทึกแบบภาษีที่ซับซ้อนสะดวกขึ้น หากยังกรอกไม่เสร็จสามารถบันทึกเก็บไว้ก่อนได้

ดึงข้อมูลจากโปรไฟล์มาใช้งานได้สะดวก
ช่วยให้การบันทึกทำได้รวดเร็ว หากมีการบันทึกข้อมูลไว้ที่โปรไฟล์ ไม่ว่าจะยื่นแบบกี่ครั้งก็สามารถแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

บันทึกเงินได้
ช่วยให้การบันทึกเงินได้ง่ายขึ้น กรอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก แต่สามารถดูรายละเอียดแบบเต็มได้ในหน้าเดียวกัน

บันทึกค่าลดหย่อน
ช่วยให้การบันทึกค่าลดหย่อนง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นระบบคำนวณค่าลดหย่อนให้ตามสิทธิอัตโนมัติ

แสดงรายละเอียดการคำนวณภาษี หักค่าใช้จ่าย ค่ายกเว้น ค่าลดหย่อน เงินบริจาค
ลดข้อสงสัยเรื่องการคำนวณต่างๆ นอกจากจะคำนวณให้อัตโนมัติ ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณได้ทุกรายการ

การชำระภาษี
สามารถชำระภาษีได้สะดวกสบาย มีทางเลือกให้ชำระภาษีหลายรูปแบบ

การติดตามสถานะการยื่นแบบ
สามารถติดตามการขอคืนเงินภาษี ติดตามสถานการณ์ผ่อนชำระได้ง่าย
เมื่อเข้าใจระบบใหม่แล้ว ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม ไม่ว่าจะหนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง และเอกสารรายการลดหย่อนภาษีต่างๆ จากนั้นก็มาดูขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่กันเลย

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต ขั้นตอนที่ 1: เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th จากนั้นกด "ยื่นออนไลน์"

ระบบจะเข้ามาสู่หน้า E-FILING กด "ยื่นแบบออนไลน์" จากนั้นกรอกข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่ระบบ หากยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ให้กด "สมัครสมาชิก"
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าจอสำหรับยื่นแบบ เลือกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 กด "ยื่นแบบ"

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง
 

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี

ระบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กด "แก้ไข" ก่อน จากนั้นจึงกด "ถัดไป"

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  ขั้นตอนที่ 3: กรอกเงินได้

ระบบแสดงหน้ารายได้ ทั้งรายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน-การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา จากนั้นเลือกรายได้ที่ต้องการ แล้วกด "ระบุข้อมูล"

หากเป็นพนักงานประจำ เลือกรายได้จากเงินเดือน แล้วกด "ระบุข้อมูล" ใส่รายละเอียด "เงินได้ทั้งหมด" "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" "เลขผู้จ่ายเงินได้" จากนั้นกด "บันทึก"

ระบบจะกลับมาที่หน้ารายได้ หากมีรายได้อื่นกด "ระบุข้อมูล" ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกครบแล้วกด "ถัดไป"

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  ขั้นตอนที่ 4: กรอกค่าลดหย่อน

ระบบแสดงรายการลดหย่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว, กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน, กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์ และมาตรการนโยบายภาครัฐ และกลุ่มที่ 4 เงินบริจาค ให้กรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วน จากนั้นกด "ถัดไป"
 
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ทั้งข้อมูลเงินได้ทั้งหมด, การคำนวณภาษี, การขอคืนเงินและอุดหนุนพรรคการเมือง จากนั้นกด "ถัดไป"
 
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ผ่าน E-FILING แบบใหม่ ดูไว้ไม่งง


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  ขั้นตอนที่ 6: ยืนยันการยื่นแบบ

ระบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด "ยืนยันการยื่นแบบ" ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ระบบการยื่นภาษีแบบใหม่ E-FILING ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกกว่าเดิมมากๆ ยังไงก็อย่าลืมยื่นภาษีกันนะ

ขอบคุณที่มาจาก: https://bit.ly/35MA1rH, https://bit.ly/3MEXbRp, https://bit.ly/3CqCFiWบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม