พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดได้ตามวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และมีดอกเบี้ยคำนวณนับตั้งแต่วันที่กดจนถึงวันที่จ่ายครบเต็มจำนวน
1) ผ่านช่องทาง ATM
สะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์  บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต กรุงศรี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก โดยท่านสามารถตั้งรหัสกดเงินสด ATM ผ่านระบบอัตโนมัติได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี
    - บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    - บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    - บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 2 กด 4
    - บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 2 กด 4
    - บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 2 กด 4

นอกจากนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสกดเงินสด ATM เพื่อความปลอดภัยได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ ออกรหัสกดเงินสด ATM และส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี โดยมีค่าธรรมเนียมตามปกติ  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดค่าบริการและค่าธรรมเนียมได้ในตาราง ค่าธรรมเนียมจากเอกสารแนบท้าย

  • วิธีเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม
     1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก*
     2. เลือกรายการ “ถอนเงิน”
     3. เลือกรายการ “ถอนระบุจำนวนเงิน”
     4. เลือกรายการจาก “บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล” หรือ “บัตรเครดิต”
     5. กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ และ สูงสุด 30,000 บาท/รายการ หรือขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของผู้ให้บริการ) และภายในวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้
     6 รับเงินสดทันทีและรับสลิปสำเนาการทำรายการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

  • วิธีการเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็มที่ตู้ ATM ธ.กรุงศรีอยุธยา
     1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก*
     2. เลือกรายการ “เปลี่ยนรหัส”
     3. ระบุรหัสเอทีเอ็มใหม่ที่ต้องการ
     4. ยืนยัน รหัสเอทีเอ็มที่ต้องการอีกครั้ง

2ผ่าน counter ธนาคาร
สมาชิก  สามารถทำรายการเบิกถอนเงินสดได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ และ สูงสุด 150,000 บาท/รายการ/บัตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้) หรือธนาคารพาณิชย์ทั่วไป (เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) โดยใช้บัตรเครดิตและบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการเบิกถอนเงินสด