พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

1. คุณสมบัติในการสมัครบัตรแต่ละประเภท
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.krungsricard.com/th/Product
2. ช่องทางการสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
กรณีที่สนใจสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี สามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
- สมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ
- สมัครด้วยตนเองอย่างง่ายๆ และรวดเร็วผ่านทางลิงค์นี้  https://www.krungsricard.com/th/Product
- ติดต่อทาง Call Center เพื่อแจ้งขอเอกสารสมัครบัตร 
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
    • บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด โทร 0 2646 3333

3. การสมัครบัตรแบบอายัดบัญชี
ทางบริษัทขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้
สำหรับบัตรแพลทินัม และบัตรกรุงศรี ประเภทอื่นๆ  ใช้เงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 40,000 บาท
สำหรับบัตรกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟแพลทินัม ท่านจะต้องเป็นสมาชิกกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งต้องมีเงินฝาก 5  ล้านบาท
ท่านสามารถสมัครบัตรแบบฝากเงินค้ำประกันได้โดยติดต่อสอบถามธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยวงเงินที่ได้รับอนุมติจะได้ 90% ของเงินที่ฝากค้ำประกัน