พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

1 ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ
สำหรับการตรวจสอบวงเงินคงเหลือในบัตร ทั้งวงเงินบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อบุคคล สามารถทำรายการหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1) ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรีSmart Click โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูข้อมูลบัญชี
2) ช่องทางกรุงศรี โมบาย แอพพลิเคชั่น โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูบัญชีบัตรเครดิตของฉัน/MY ACCOUNT แล้วเลือกบัตรเครดิตที่ท่านต้องการ
3) ช่องทาง SMS On demand โดยพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรี 4 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 081 927 9999 และรอรับ SMS ตอบกลับ
4) ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   สำหรับบัตรแพลทินัม  โทร  02 646 3555  กดเลือกประเภทบัตร กด 1 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 1 กด 1
    •   สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ  โทร  0 2646 3000 กดเลือกประเภทบัตร  กด 1  กด 1
 
 
2 ขอเพิ่มวงเงินถาวร
สำหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวร ท่านจะต้องเป็นสมาชิกบัตรมาเป็น ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร โดย วิธีการยื่นขอเพิ่มวงเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1)       ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่ม/ลดวงเงิน หรือเปลี่ยนสถานะบัตร" ผ่านเว็บไซต์
2)       กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม พร้อมเซ็นชื่อและวันที่กำกับ
3)       แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินดังต่อไปนี้
    •    สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแนบสำเนาบัตรข้าราชการ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม)
    •    สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดธนาคารหน้าแรก
    •    สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ) หรือ  สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
    •    เอกสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
4)       ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กลับมาที่บริษัทฯ ผ่านทางโทรสารที่ 0 2627 8250 หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท อยุธยา บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10540
5)       ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน จะใช้ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์โดยแจ้งผลกลับทาง SMS
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรงดังนี้
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    •   บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
 
3 ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
อภิสิทธิ์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
หากต้องการ "วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว" (Temporary Credit Line for Credit Card) เพิ่มเติม สำหรับการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center)
       บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
       บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
       บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 1 กด 3
       บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 1 กด 3
บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 1 กด 3